Tutkimuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Terhi Ainiala (toim.) 2005: Kaupungin nimet: kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. SKS.

Terhi Ainiala, Minna Saarelma ja Paula Sjöblom 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221, SKS.

Ulla Koistinen 2005: Siwan dösärillä. Tutkimus Espoon Espoonlahden ja Nöykkiön alueen bussipysäkinnimistä. Nimistöntutkimuksen praktikumtyö. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Sonja Konttinen 2017: Ostoksilla Rajalla På Gränsenissä – suomalaisten kauppakeskusten nimet. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Pilvi-Elina Kupias 2008: Espoon Kivenlahden ja Kattilalaakson kaavanimet. Kandidaatintutkielma, Helsingin yliopisto.

Pirjo Mikkonen, Tiina Manni-Lindqvist ja Minna Salonen 2008: Kielitoimiston nimiopas, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 148.

Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte ja Jussi Iltanen 2007: Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146.

Jaana Porkka 2006: Pohjois-Espoon kulttuurinimiä. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Leena Päres 2001: Kilpailu Espoon uusimman aluekeskuksen nimestä. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Kirsi Sipilä 2016: Ortnamn i Esbo. Namnbruk och tvåspråkighet. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Väinö Syrjälä 2018: Namn - språk - ställe: Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum. Helsingin yliopisto.

Marja Viljamaa-Laakso 1986: Espoon nimistönsuunnittelu, pro gradu -tutkimus, Helsingin yliopisto.

Tutustu myös Kotimaisten kielten keskuksen kirjallisuusvinkkeihin.