Turvesuontie – Torvmossvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Laajalahdesta Nihtisillan suuntaan vievä kokoojakatu Turvesuontie – Torvmossvägen on rakennettu 1970-luvun alkupuolella. Nimeä ehdotti Espoon nimitoimikunta 1969, kun tietä suunniteltiin. Turvesuo – Torvmossen on Laajalahden kaupunginosan länsikolkalla olevan osa-alueen nimi. Alue on alkujaan ollut laaja suo. Nykyisinkin suota on pieni osa entisestä, sillä kaatopaikka ja täytemaan ajo ovat peittäneet sitä alleen. Turvesuolla toiminut Mankkaan kaatopaikka oli 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa Espoon pääasiallisena kaatopaikkana.

Suosta on 1900-luvun mittaan käytetty ruotsinkielisiä nimiä Torvströmossen ja Torvmossen ja suomenkielisiä nimiä Turvepehkusuo ja Turvesuo. Nimet perustuvat suon käyttöön turpeennostopaikkana. Turpeenotto oli laajamittaista, sillä 1910 sinne perustettiin turvepehkutehdas Esbo Torfströ Ab. Turvepehkua on käytetty mm. kotieläintaloudessa, viljelyssä ja rakentamisessa. Tehtaalle tehtiin kapearaiteinen hevosvetoisten junien rautatie Kilosta.

Suota on sanottu 1900-luvulla myös nimellä Mankkaansuo – Mankansmossen, ja vanhempina aikoina nimillä Stormossen ja Mossen (asiakirjoissa: Stor måsen 1775, Måssa 1691). Keskellä suota oli ennen vanhaan pieni lampikin, josta käytettiin nimiä StormossaträsketMossaträsket ja Lilltjärnan.

Turvesuontie alkaa Kehä I:ltä ja päättyy Turveradantien risteykseen, josta länteen kadun nimenä on Sinimäentie – BlåbackavägenTurveradantie – Torvbansvägen on nykyisin vähäinen sivutie, mutta liikennesuunnitelmien mukaan siitä tehtäisiin joskus uusi Turunväylältä Mankkaalle ja Olarin suuntaan johtava pääkatu.

(Viikon nimi 20/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)