Träskholmsgrundet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon ulkosaaristossa Herrön kaakkoisrannan lähellä on saari nimeltä Träskholm. Sen lähellä – joko saaren kaakkois- tai koillispuolella – on kari, jota kutsutaan nimellä Träskholmsgrundet.

Ei ole kovinkaan yllättävää, että kari on saanut nimen Träskholmsgrundet.  On tavallista, että pieni kari on nimetty viereisen saaren mukaan, ja yleisin sana karinnimien loppuosana on juuri grund.

Paikannimikokoelman nimilipussa vuodelta 1966 nimestäjä Kristian Slotte ilmaisee paikan lajin sanalla övervattensgrund, 'vedenpäällinen kari tai luoto'.

Träskholmsgrundetin sijainnista on kahdenlaista tietoa. Nimikokoelmaan liittyvässä kartassa kari on paikannettu Träskholmin kaakkoisrannan tuntumaan, mutta siellä oleva luoto on kuitenkin ehkä liian suuri olemaan "övervattensgrund".

Saaristo-Espoo-kirja puolestaan sanoo, että kari sijaitsee Träskholmin koillispuolella. Siellä, vajaat 100 metriä saaren päästä koilliseen, onkin pikkukari, joka voi olla nimen tarkoite.

Espoossa on toinenkin Träskholm. Se sijaitsee  Bodön ja Miessaaren välisillä vesillä. Myös sen luona on luoto, jonka nimi on muodostettu saarennimestä ja grund-sanasta. Siellä luodon nimeä on käytetty ja käytetään muodossa Träskholms grund.

Lisää tietoja saariston nimistä on kirjoissa Saaristo-Espoo ja Skärgårds-Esbo.

(Viikon nimi 13/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)