Toll, Tollinmäki – Tollbacken, Tollinportti – Tollporten

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Toll

Yksi Bembölen kantataloista on Smeds. Kylän maarekisterissä Smeds on tila numero 2.

Smedsistä erotettiin 1891 tila 2:1, Högnäs, joka oli alaltaan vajaat 3 hehtaaria. Smedsiin jäi tuolloin 190 hehtaaria maata.

1908 Smeds jaettiin kahtia tiloiksi 2:2 ja 2:3, kumpikin alaltaan 95 hehtaaria. Tila 2:3 piti kantatilan nimen Smeds. Tila 2:3 sai nimen Toll.

Paikannimikokoelmaan tallennetun tiedon mukaan Toll oli ollut jo aiemmin torpan nimenä.

Jos Toll-nimi on vanhaa perua, siihen voi sisältyä miehennimi Toll, joka on ollut Tholf-nimen muoto.

Smedsin asuintontti jäi Tollin tilan alueelle. Taloa ja tätä kantatilan osaa kutsuttiin 1900-luvulla edelleen yleisesti totutulla nimellä Smeds. Sen vuoksi nimeä Toll ei ilmeisesti käytetty kovin paljoa tilannimenä kylän ja lähikylien asukkaiden puheessa.

Tollin tilukset sijaitsivat Bembölen keskustan itä- ja pohjoispuolella. Tilan muodostamisen jälkeen siitä lohkottiin jo 1900-luvun alkukymmeninä monia huvilapalstoja. 1923 Tollista erotettiin Bembölen ruotsinkielisen kansakoulun tontti.

Muun muassa nykyinen Tollinmäen asuinalue on suurelta osin vanhoja Tollin maita. Tollista muistuttavat myös nimet Tollinrinne ja Tollinportti.

Rekisterinimenä Toll on edelleen käytössä. Tila on nykyisin Espoon kaupungin omistuksessa, ja siihen kuuluu 61 hehtaaria maata.

(Viikon nimi 21/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tollinmäki – Tollbacken

Tollinmäki on pieni asuinalue Bembölessä Kehä III:n pohjoispuolella. Asutus on syntynyt pääosin Tollin tilan maille.

Tollinmäki on sekä alueennimi että alueella olevan kadun nimi. Muita katuja ovat muun muassa Tollinrinne – Tollbranten ja Tollinportti – Tollporten. Toll-aiheiset nimet on suunniteltu 1974.

Tollin tila erotettiin Smedsistä 1908, mutta Toll oli tietojen mukaan jo aiemmin torpan nimenä.

(Viikon nimi 20/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tollinportti – Tollporten

Kadunnimi Tollinportti – Tollporten Bembölessä on annettu 1974. Nimi tulee tilannimestä Toll. Bembölen Smedsin tila jaettiin 1908 kahdeksi tilaksi. Toinen puoli piti nimen Smeds ja toinen sai rekisterissä nimen Toll.

Loppuosa portti viittaa siihen, että katu alittaa Kehä III:n, ja on myös tuloreitti etelästä Tollinmäkeen. Tollinportti on samalla alikulun nimi.

(Viikon nimi 19/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)