Tiistilänpuisto – Distbyparken, Tiistinkallio – Distberget, Tiistinkallionsilta – Distbergsbron, Tiistinlaakso – Distdalen, Tiistinlaaksonsilta – Distdalsbron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tiistilänpuisto – Distbyparken

Puistonnimi Tiistilänpuisto – Distbyparken sisältää alueennimen Tiistilä – Distby. Puisto sijaitsee Matinkylän kaupunginosassa Tiistilän lounaislaidalla.

Puistonnimi on suunniteltu 1982 ja vahvistettu asemakaavassa. Tiistilänpuisto on kaavassa myös puistoalueen eteläosaan merkityn ulkoilu- ja ajotienosuuden nimenä.

Osa-alueennimi Tiistilä – Distby perustuu vanhaan kylännimeen Dystby, joka on ollut joskus myös muodossa Distby. Kylän asuintontti sijaitsi nykyisen Tiistilän pohjoisosassa. Kylä on hävinnyt jo kauan sitten. Dystby oli omana kylänään ainakin 1500-luvulla, mutta alue on kuulunut myöhemmin Frisansin kylään.

(Viikon nimi 41/2012. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tiistinkallio – Distberget

Espoon Matinkylän Tiistilässä on Tiistinkallio – Distberget kadunnimenä ja puistonnimenä. Katu ja puisto sijaitsevat kallioisella paikalla Kalastajantien länsipuolella. Tiistinkallion alla on puisto nimeltä Tiistinlaakso – Distdalen. Tiistilässä on useita muitakin samanaiheisia nimiä. Taustalla on vanha asutusnimi Dystby.

Nimi Tiistinkallio – Distberget on ollut mukana tienoon nimistösuunnitelmissa vuodesta 1972. Puistonnimi ja kadunnimi vahvistettiin asemakaavassa 1988, ja katu rakennettiin vähän myöhemmin.

(Viikon nimi 21/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tiistinkallionsilta – Distbergsbron

Suomenlahdentietä on kaavailtu jatkettavaksi Kalastajantiestä länteen kohti Finnoota. Nykyisessä tiesuunnitelmassa on Tiistinkallion kohdalla kevyen liikenteen silta Suomenlahdentien yli. Suunnitellulle sillalle on annettu talvella 2010 nimi Tiistinkallionsilta – Distbergsbron.

Asemakaavakartassa paikalle on merkitty alikulku, jolle olisi vuoden 1988 nimistösuunnitelman mukaan tullut nimeksi Tiistinkallionportti – Distbergsporten, mutta uuden tiesuunnitelman toteutuessa sitä nimeä ei oteta käyttöön.

(Viikon nimi 22/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tiistinlaakso – Distdalen

Puistonnimi Tiistinlaakso – Distdalen on suunniteltu 1982. Se on merkitty asemakaavakarttaan. Puisto sijaitsee Tiistilässä Kalastajantien länsipuolella ja Tiistinkallion luoteispuolella. Alue kuuluu Matinkylän kaupunginosaan.

Nyky-Espoon Tiistilä- ja Tiistin-nimet perustuvat vanhaan asutusnimeen Dystby, joka on esiintynyt ainakin asiakirjoissa myös muodossa Distby.

(Viikon nimi 20/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tiistinlaaksonsilta – Distdalsbron

Suunnitellulle Suomenlahdentien jatkeelle Kalastajantien ja Finnoon välille on tiesuunnitelmaa varten annettu nimet suunnitelmaan sisältyville silloille. Tiistinkallion kohdalla katuosuuden ylittäisi kevyen liikenteen silta nimeltä Tiistinkallionsilta – Distbergsbron. Siitä edelleen länteen mentäessä katulinja kulkee Finnobäckenin yli. Sille kohdalle suunnitelmaan merkitty silta on puolestaan Tiistinlaaksonsilta – Distdalsbron sillan itäpuolisen puiston nimen Tiistinlaakso – Distdalen mukaan.

(Viikon nimi 23/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)