Tersmedeninpolku – Tersmedensstigen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Leppävaarassa, Säterinkadun ja Ruusutorpanpuiston välissä on kevyen liikenteen tie nimeltä Tersmedeninpolku – Tersmedensstigen. Nimi suunniteltiin Ruusutorpan asemakaavaan 90-luvulla ja otettiin käyttöön 2000.

Ote asemakaavan selostuksen nimistötekstistä, jonka on laatinut nimistönsuunnittelija Marja Viljamaa-Laakso 1996:

[- -] Osa-alueen nimi [Säteri] liittyy merkittävään vaiheeseen Albergan ja Leppävaaran historiassa – Viaporin rakentamiseen, mikä aloitettiin v. 1748. Alberga, Bergans ja Mäkkylä alkoivat tällöin toimia linnanrakentajien virka-asuntoina.

Ruusutorppa – Rosatorpet on se kumpare, jolla sijaitsi vielä 1970-luvun alussa Rosavillan huvila, kansanomaisesti Rosatorp. Rosavillan rakennutti Karl Tersmeden v. 1755. Tersmeden tuli linnanrakentajaksi Tukholmasta, jossa kuninkaiden tuttuna oli tottunut ylelliseen elämään. Vastanaitu nuori rouvakin kaipasi Albergassa huvituksia, joten Tersmeden nostatti rouvalleen "huvilinnan" punahonkahuvilan, Rosavillan, Albergan tammimetsään seuraelämän keskukseksi. Rahoittaakseen komean elämäntapansa "pitkä kapteeni", liki kaksimetrinen Tersmeden pani Albergassa pyörät pyörimään, perusti savimaille tiiliruukin ja hakkautti tammimetsät Viaporin telakalle laivanrakennusmateriaaliksi. Kaikesta huolimatta Tersmeden on saanut alueelle nimikon muiden linnanrakentajasukujen tapaan. Rosavillan rakennus on aikonaan purettu ja siirretty sittemmin Mynttilään golfaajien kerhorakennukseksi. [- -]

Espoon kaupunginmuseon intendentin Tryggve Gestrinin kesäkuussa 2009 antaman tarkentavan tiedon mukaan ilmaus "linnanrakentaja" voi antaa Tersmedenin kohdalla väärän kuvan hänen toiminnastaan tällä seudulla, koska hän ei ollut mukana linnoituksen rakentamisessa vaan johti Viaporissa veneveistämöä, jossa rakennettiin saaristolaivue.

Kapteeni Carl Tersmeden (1715–1797) eteni Albergan ja Viaporin aikojen jälkeen aina amiraaliksi asti. Hänen ja hänen vaimonsa muistonimiä ovat myös Ruusutorpanpuiston polunnimet Pitkän kapteenin polku, Nuoren rouvan polku ja Doroteanpolku.

Lisätietoja:

– Leppävaara-seuran sivulla on tietoja Tersmedenin Albergaan rakennuttamasta puutarhasta.

– Sukuyhdistys Tersmedenska släktföreningen esittelee Carl Tersmedenin elämän vaiheita.

(Viikon nimi 24/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)