Tarvo, Tarvonsalmi – Tarvosundet, Tarvonsilta – Tarvobron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tarvo

Tarvo on saari Ison Huopalahden suulla Leppävaaran lounaispuolella. Saari on korkea ja kallioinen, ja sen kautta kulkee vanha kylän- ja pitäjänraja, nykyinen kaupunginraja. Saaren itäosa kuuluu Helsinkiiin ja länsiosa Espooseen.

Nimi tuli 1950- ja 60-lukujen vaihteessa entistä laajemmin tunnetuksi sen ansiosta, että saarta sivuamaan tuolloin rakennettua moottoritietä alettiin kutsua saaren mukaan nimellä Tarvontie – Tarvovägen. Väylän virallinen nimi on vuodesta 1973 Turunväylä – Åboleden, mutta myös nimi Tarvontie on edelleen melko tavallinen epävirallisessa käytössä.

Saarennimi Tarvo on vanha. Ruotsinkielisessä käytössä on myös nimi Tarvoholmen. Nimi on suomenkielistä alkuperää.

Saulo Kepsu arvelee Kylä-Espoo-kirjassa, että nimi voi liittyä Vihdin Vanhalan Tarvo-nimeen ja vihtiläisten muinaiseen rannikolle suuntautuneeseen eränautintaan tai asukkaiden muuttoonkin. Vihdin Tarvo-paikannimi voi perustua henkilönnimeen Tarvo tai Tarvoi.

(Viikon nimi 27/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tarvonsalmi – Tarvosundet

Tarvo on saari Ison Huopalahden suulla Espoon ja Helsingin rajalla. Saaren kahta puolta on salmi. Salmien voi katsoa muodostavan yhdessä suuremman salmen. Salmi on saanut nimensä saaren mukaan.

Ruotsinkielinen salmennimi Tarvosundet kuuluu seudun perinteiseen vesistönimistöön. Myös suomenkielinen nimi Tarvonsalmi on lähiasukkaiden vanhastaan käyttämä.

Turunväylän eli Tarvontien rakentamisen jälkeen Tarvon itäpuolinen salmi jäi moottoritien penkereen rajaamaksi lahdeksi. Länsipuolisessa salmessa on edelleen vesiyhteys Isosta Huopalahdesta merelle.

(Viikon nimi 31/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tarvonsilta – Tarvobron

Leppävaaran ja Munkkiniemen välisellä reitillä Pellavaniemestä Tarvoon johtava kevyen liikenteen silta tunnetaan asukkaiden puheessa nimellä Tarvonsilta – Tarvobron. Nimi perustuu saarennimeen Tarvo. Sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen nimi ovat syntyneet kansanomaisessa kielenkäytössä.

Silta sijaitsee Tarvaspään itäpuolella Tarvonsalmessa.

Myös Tarvon toisella puolella, Helsingin alueella olevaa vastaavanlaista mantereen ja saaren välistä kävelysiltaa kutsutaan nimellä Tarvonsilta – Tarvobron.

Jos jossakin tilanteessa tarvitaan sillannimeä, joka yksilöi tarkoitteensa tarkoin, Espoon puoleisesta sillasta on mahdollista käyttää täsmennettyä nimeä Läntinen Tarvonsilta – Västra Tarvobron.

(Viikon nimi 32/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)