Tahkokuja – Slipstensgränden, Tahkopolku – Slipstensstigen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tahkokuja – Slipstensgränden

Tuomarinlan kadunnimi Tahkokuja – Slipstensgränden tuli käyttöön 1980-luvun alkupuolella, kun alueen muukin kadunnimistö muutettiin asemakaavan mukaiseksi. Sitä ennen Tahkokujan eteläosa oli osa Kaksoiskivenrinnettä, ja Tahkokujan koilliseen osoittava loppuosa oli osa Tasakallio-nimistä katua. Nimistöä oli muutettava, koska asemakaavan katuverkkoon sisältyi katujen katkaisuja. Tahkokujan kohdalla kaavan mukaisia autoliikenteen katkaisuja ei ole tosin toteutettu tähän (vuoteen 2011) mennessä.

Vielä aiemmin, 1970-luvun puoleenväliin asti, Tahkokujan eteläpää oli Keskitietä ja pohjoispää Mäkitietä, mutta nämä nimet oli poistettava siitä syystä, että samoja kadunnimiä oli muillakin alueilla.

Tahkokujan naapurikadun nimi on Tahkorinne – Slipstensbranten. Asemakaavassa on myös Tahkokujan länsipuolella Kivirinteeltä Palotielle johtava kävelytie nimeltä Tahkopolku – Slipstensstigen. Tahko-nimet ovat ryhmänimiä eli osa saman aihepiirin mukaan annettua nimistöä. Tuomarilan nimistönsuunnittelussa on valittu Pitkännotkon lähikortteleissa aihepiiriksi heinänteko. Tahkokujan ja Tahkorinteen nimet suunniteltiin 1975. Espoon nimitoimikunta perusteli tuolloin heinäntekoaihepiirin valintaa sillä, että Pitkännotkon tienoot ovat vuosisatoja olleet seudun talojen käyttämiä niittymaita.

Muita saman aihepiirin nimiä ovat Tuomarilassa muun muassa Heinäpoudankuja, Heinäväenkuja, Talkoorinne ja Takkavitsankuja ja Sunan puolella Niittokuja ja Niittomiehentie.

(Viikon nimi 25/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Tahkopolku – Slipstensstigen

Tuomarilan Tahkokujan länsipuolella on asemakaavassa Palotielle johtava kävelytie nimeltä Tahkopolku – Slipstensstigen, mutta kävelytietä ei ole toistaiseksi rakennettu.

Tahkokujan, Tahkopolun ja Tahkorinteen nimien aiheena on tahko, joka Tuomarilan nimistössä viittaa heinäntekoon ja erityisesti viikatteen teroittamiseen tahkolla. Aihepiiri on valittu lähistön heinäniittyjen mukaan.

(Viikon nimi 26/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)