Suur-Matinkylä – Stor-Mattby

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo jaettu 1970-luvulla seitsemään suuralueeseen, joiden mukaan on järjestetty eräitä kaupungin palveluja. Etelä-Espoossa on kolme suuraluetta, lännestä itään lueteltuina Suur-EspoonlahtiSuur-Matinkylä ja Suur-Tapiola.

Suur-Matinkylä on nimetty Matinkylän kaupunginosan mukaan. Myös Olari on tärkeä osa suuraluetta. Suuralueeseen kuuluu myös Henttaan kaupunginosa, johon sisältyy Suurpelto.

Kaupunginosan ruotsinkielinen nimi on Mattby ja suuralueen vastaavasti Stor-Mattby. Suomenkielinen nimi Matinkylä on 1900-luvulla muodostettu käännösnimi. Nimien taustalla on vanha kylännimi Mattby. Saulo Kepsu arvioi Kylä-Espoo-kirjassa kylän asutuksen syntyneen vuoden 1400 tienoilla. Kylännimi on ollut käytössä muodossa Mattby ainakin jo 1500-luvun alkupuolella.

Joissain tilanteissa on mahdollista käyttää suuralueen virallisen nimen Suur-Matinkylä asemesta epävirallisempaa nimitystä "Matinkylän suuralue" tai esimerkiksi "Matinkylän ja Olarin alue". Jos yhteydestä selviää, että on puhe suuralueesta eikä kaupunginosasta, joskus voi riittää jopa pelkkä nimi Matinkylä. Yksiselitteisin on kuitenkin nimi Suur-Matinkylä.

(Viikon nimi 6/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)