Sumparen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ison Lehtisaaren kaakkoispuolinen suurehko saari Espoon ulkosaaristossa on nimeltään Sumparen. Sillä on vanhoissa kartoissa nimenä 1600-luvun lopussa Såmper, 1777 Sumparen, 1872 Sumparn. Kansankielessä nimi on sanottu Sumparn.

Uudellamaalla on useita Sumparen-nimiä. Niiden on arveltu viittaavan kalasumppuihin ja kalakauppaan. Tämä arvelu koskee etenkin Helsingin Sumparen-nimeä (sillä nimellä suomenkielinen mukaelmavastine Sompasaari).

Tiedot kirjan Saaristo-Espoo artikkelista Sumparen (Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen).

(Viikon nimi 39/2006. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)