Soukanniemen Björkholmen – Sökö udds Björkholmen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sellainen ilmiö, että kahdella samanlajisella paikalla, esimerkiksi kahdella saarella, lammella, pellolla tai talolla, on sama nimi, on melko tavallinen perinteisessä nimistössä. Jos nimillä on eri käyttäjäkunnat, ei sekaannuksia yleensä synny, vaikka paikat sijaitsisivat melko lähekkäinkin. Esimerkiksi pienten saarten nimiä on tarvittu eniten lähimpien asukkaiden puheessa, ja joissain tapauksissa naapurikylänkin vesillä on voinut olla samanniminen saari ilman, että samannimisyydestä olisi ollut haittaa.

Osoitenimissä nimen toistumiseen on kuitenkin suhtauduttava torjuvasti. Rakennusten osoitteet muodostetaan yleensä kadunnimestä tai tiennimestä ja osoitenumerosta, mutta tiettömissä saarissa ei tiennimeä voida käyttää, vaan on luontevinta käyttää osoitenimenä saarennimeä. Koska sama osoitenimi ei saa toistua kunnan alueella, kahdesta samannimisestä saaresta vain toisessa voidaan saarennimi ottaa sellaisenaan osoitekäyttöön.

Espoon saaristossa on muutamia saaripareja, joilla on sama nimi. Tällaisen parin muodostavat muun muassa kaksi Björkholmen-nimistä saarta, joista toinen sijaitsee Svinön pohjoispuolella Varlaxvikenin lähellä ja toinen parin kilometrin päässä siitä lounaaseen Soukanniemen itärannan tuntumassa.

Näissä saarissa oleville huviloille ja mökeille annettiin täsmälliset osoitteet vuonna 2011. Svinön pohjoispuolisessa saaressa osoitenimenä on Björkholmen. Toisessa Björkholmenissa jouduttiin muodostamaan osoitenimikäyttöä varten täsmennetty nimi Soukanniemen Björkholmen – Sökö udds Björkholmen läheisen tunnetun niemen- ja alueennimen Soukanniemi – Sökö udd avulla.

On syytä korostaa, että uuden osoitenimen käyttöön ottamisesta huolimatta saarennimeä Björkholmen ei muutettu, vaan se säilyy entiseen tapaan niiden käytössä, jotka saarennimeä tarvitsevat, ja se säilyy myös opaskartassa ja peruskartassa. Täsmennettyä nimeä Soukanniemen Björkholmen käytetään silloin, kun tarvitaan yksiselitteistä nimeä, kuten postissa, hälytystilanteessa tai joissakin virallisissa yhteyksissä. Nimi Soukanniemen Björkholmen on merkitty Espoon opaskarttaan pienemmällä kirjainkoolla ja erilaisella kirjaintyypillä kuin saarennimi Björkholmen.

(Viikon nimi 45/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)