Soittoniekanaukio – Musikantplatsen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Soittoniekanaukio

Albergan seutu oli Viaporin alkuaikana saarilinnoituksen tärkeä tukikohta mantereella, ja nykyiset ratsuaiheiset nimet kuten Ratsukatu ja Ratsukuja liittyvät Albergan kartanon vaiheisiin Viaporin upseerien omistamana säteriratsutilana.

1700-luvun lopulla Viapori oli Suomen sotilasmusiikin keskus. Sotilassoittokunnan tavallisia soittimia olivat puhaltimet (klarinetti, fagotti, huilu, käyrätorvi, trumpetti) sekä mm. isorumpu, pikkurumpu ja triangeli. Linnoitusaika kaikuu Leppävaaran Viaporintorin lähellä nimissä RummunlyöjänkatuTrumslagargatan, SoittokunnanpuistoMusikkårsparken ja SoittoniekanaukioMusikantplatsen.

Musikantplatsen

Under Sveaborgs första tider var Albergatrakten en viktig stödjepunkt för befästningen, och de nuvarande ryttarrelaterade namnen såsom Ryttargatan och Ryttargränden anknyter till Alberga gårds tid som berustat säteri.

I slutet av 1700-talet var Sveaborg centrum för militärmusiken i Finland. Vanliga instrument i militärmusikkåren var blåsinstrument (klarinett, fagott, flöjt, valthorn, trumpet) samt slagverk som stor trumma, liten trumma och triangel. Klangerna från befästningstiden dröjer kvar i närheten av Sveaborgstorget i namnen Trumslagargatan, Musikkårsparken och Musikantplatsen.

(Viikon nimi 50/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus – Esbo stadsplaneringscentral.)