Söderskogkärrsladan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Söderskogin peltoaukean länsipuolella on ollut naapurikylän Fantsbyn mailla viljelys, jota kutsuttiin nimellä Söderskogkärr. Siellä ollut lato oli puolestaan nimeltään Söderskogkärrsladan. Ladonnimi sisältyy Birger Janssonin 1915 keräämään paikannimikokoelmaan.

Jansson ei paikantanut latoa karttaan, eikä ladonnimeä ole tallennettu muissa nimistönkeruissa. Oletettavasti lato oli 1910-luvulla samalla paikalla pellonlaidassa Lugnetin eteläpuolisessa maastossa, jossa on myöhemminkin ollut lato. Paikka on nykyisestä Kalliohaanpäästä 300 metriä eteläkaakkoon.

Sana kärr merkitsee suota tai korpea, ja lada merkitsee latoa.

Nimi Söderskogkärr on ollut käytössä satojen vuosien ajan, sillä se esiintyy jo vuoden 1760 tienoilta peräisin olevassa asiakirjassa. Söderskogkärrin mukaan on syntynyt useita muitakin nimiä. Paikalliset asukkaat ovat kutsuneet lähimetsää nimellä Söderskogkärrsskogen, mäkeä nimellä Söderskogkärrsbacken, peltoa nimellä Söderskogkärrsåkern, kapeaa peltoaluetta nimellä Söderskogkärrshalsen ja ojaa nimellä Söderskogkärrsutfallet. Nämä nimet on kerätty 1977.

(Viikon nimi 47/2012. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)