Snettansintie – Snettansvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Snettans on ollut tilan- ja kylännimenä Pohjois-Espoossa ainakin 1500-luvulta lähtien. Nimi on ruotsinkielinen ja on tullut aikoinaan asutusnimeksi isännän lisänimestä Snätt. Suomenkieliset ovat käyttäneet sekä nimeä Snettans että sille syntynyttä kansanomaista mukaelmaa Nettaa. Nettaa vahvistettiin Snettansin maarekisterikylän suomenkieliseksi nimeksi vuonna 1965, jolloin monia muitakin kylännimien suomenkielisiä vastineita tuli käyttöön.

Snettansin tilan vanha rakennus.

Snettansin tilan nimenä on vuoden 1965 jälkeenkin ollut virallisesti pelkkä Snettans, ei Nettaa. Tila tunnetaan nykyisin erityisesti siellä toimivan ratsastustallin ansiosta. Nykykäytössä nimellä Snettans kutsutaan myös asuinaluetta, joka käsittää tilan lähistöineen. Ainakin viime vuosikymmeninä alueennimi on ollut tiettävästi suomenkielistenkin puheessa vallitsevasti Snettans, ja Nettaa-nimi ei ole ollut niin tunnettu.

Pakankylän ja Röylän välisen, Snettansin eli Nettaan kautta kulkevan vanhan kylätien linjaa noudattava tie sai 1960-luvulla karttoihin ja osoitekäyttöön kylännimen mukaan nimekseen Nettaantie – Snettansvägen. Nimi on jo vuoden 1968 Espoon opaskartassa. Snettans-nimeen tottuneet pitivät kuitenkin suomenkielisiä nimivastineita Nettaa ja Nettaantie vieraan tuntuisina, ja vuonna 2001 eräät asukkaat tekivät aloitteen siitä, että Nettaantien suomenkielinen nimi muutettaisiin muotoon Snettansintie. Aloitteentekijät keräsivät tien varren asukkailta ehdotusta tukevan kannatuslistan.

Alue on asemakaavoittamatonta vielä nykyäänkin, joten nimeä ei ole vahvistettu kaavassa eikä sen muuttamiseen tarvita kaavanmuutosta, mutta tärkeän päätien nimiasian ratkaisu oli aiheellista valmistella perusteellisesti. Nimiä ei muutenkaan pidä muuttaa ilman erityisen painavia syitä. Aloitteen jälkeen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus tiedotti asiasta kirjeellä asukkaille ja kiinteistönomistajille ja lehti-ilmoituksissa julkaistulla kuulutuksella kaikille espoolaisille, ja valmisteluasiakirjat olivat nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja Kalajärven yhteispalvelupisteessä maaliskuussa 2002, jotta kaikilla osallisilla olisi tilaisuus ilmaista kantansa. Tien ylläpidosta vastaavaa tielaitosta kuultiin, eikä sillä ole ollut huomauttamista nimiasiaan. Asiasta pyydettiin myös nimistöasioiden valtakunnallisen lausunnonantajaelimen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto. Lausunnossa ei kannatettu nimenmuutosta, koska nimistön tulisi olla mahdollisimman pysyvää, Nettaa ja Nettaantie olivat moitteettomia nimiasuja ja Nettaa on kansanomaisesti syntynyt luonnollinen suomalainen äännemukaelma Snettans-nimestä. Toisaalta saatujen mielipiteitten mukaan muutosesityksellä oli asukkaiden keskuudessa selvä kannatus. Kaikkien näiden tietojen perusteella Espoon kaupunginhallitus teki elokuussa 2002 päätöksen, jonka mukaan nimi muutettiin ehdotettuun muotoon Snettansintie – Snettansvägen. Muutos astui voimaan huhtikuussa 2003.

(Viikon nimi 49/2006. Ulla Koistinen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)