Seilimäki – Söilibacka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Mankkaan Seilimäki – Söilibacka on asuinalue, jonka rivitalot ja omakotitalot on rakennettu maastosta selvästi erottuvan mäen rinteille. Aluetta ympäröivät entiset alavat niityt ja pellot, jotka nykyisin ovat puistona. Seilimäki on samoin alueelle Vanhan-Mankkaan tieltä vievän kadun nimi. Seilimäen pohjoinen haara on Seilikaari, ja myös Seilimäen pienille sivukujille on annettu samanalkuiset nimet Seilirinne, Seilikuja ja Seiliniitty.

Ruotsinkielinen nimi Söilibacka, Söiliback, Söilibacken on ollut käytössä mäennimenä jo ennen kuin mäelle alettiin palstoittaa omakotitontteja. Asutuksen myötä mäennimi tuli myös asuinalueen nimeksi ja sille syntyi suomalainen mukaelmavastine Seilipakka. 1970-luvun alusta nimi on ollut muodossa Seilimäki.

Vuonna 1915 Birger Jansson keräsi seudun kansanomaista nimistöä ja kirjasi paikalliselta nimioppaaltaan mäennimen Söjdlibackan ja viljelysnimen Söjdliback. Nimen alkuosan söili, aiemmin myös söjdli, on murteellinen muoto sanasta sydlig, ’eteläinen’. Mäennimi perustuu sijaintiin ja on voinut syntyä 1700-luvulla, kun Mankansin kylän asutus oli levinnyt nykyisten Mankkaantien ja Kokinkyläntien risteyksen luo. Söilibacka on maatilan pihasta katsottuna etelässä.

(Viikon nimi 25/2004. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)