Sammalvuorenportti – Mossbergsporten, Sammalvuori – Mossberget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sammalvuorenportti – Mossbergsporten

Espoonlahdesta Sammalvuoreen ja sitä kautta Kattilalaaksoon kulkeva ulkoilutie alittaa Länsiväylän lähellä Espoonlahdensolmua. Alikulun nimi Sammalvuorenportti – Mossbergsporten on annettu puistonnimen Sammalvuori mukaan. Nimi on suunniteltu 1997 ja vahvistettu asemakaavassa. Espoon opaskartan mukaan alikulku on ollut käytössä ainakin jo 1990, aluksi siis vailla nimeä.

(Viikon nimi 50/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Sammalvuori – Mossberget

Sammalvuori on laaja, metsäinen ja kallioinen viheralue Kattilalaakson ja Länsiväylän välissä. Nimi Sammalvuori – Mossberget on ollut käytössä tässä muodossa vuodesta 1971. Sen taustalla on Stensvikin seudun vanhaa ruotsinkielistä paikannimistöä, josta nimikokoelmiin on tallennettu mm. kallioalueen nimi Mössvedbergen ja viljelysnimet Mössvedängen, Mössved ja Mössängarna. Mössved-nimistö periytyy ainakin 1700-luvulta, sillä silloisessa asiakirjassa esiintyy kirjoitusasu Myswedskärr, joka vastaa nykyisellä kirjoitustavalla muotoa Mössvedskärr.

Seudun nimistöä ovat olleet myös 1900-luvulla maarekisteriin merkityt palstannimet Mösskärr (1924) ja Sammalvuo (1951), jotka tarkoittivat nykyisen Espoonlahden keskuksen ja Länsiväylän välistä aluetta. Palstannimi Sammalvuo on ilmeisesti muodostettu Möss-nimistä saadun mielikuvan pohjalta. Se tuli seudun asukkaille tutuksi 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa nykyisen Mårtensbro skolan tontilla toimineen Sammalvuon kansakoulun nimen välityksellä. Nimi Sammalvuo oli tuolloin myös Espoon opaskartassa ja peruskartassa.

Nimien alut Sammal- ja Moss- liittyvät oletukseen, että vanhaan Mössved-nimeen sisältyisi sana mossa 'sammal'. Oletus lienee kuitenkin ollut väärä, sillä monet Uudenmaan Möss-, Myss- ja Miss-nimet liittyvät kasvinnimitykseen 'vehka' (ruotsin yleiskielessä missne, murremuotoja mösn, myss). Siihen viittaa sekin, että Stensvikin seudun Möss-nimistä on käytetty paikallisessa murteessa yleisesti "myss"-alkuista ääntämystä: "myssve", "myssvebärgana". Vanhojen paikannimien alkuperäistä sisältöä olisi siis voinut vastata paremmin Vehka-, Möss-alkuinen nimi.

Nimi Sammalvuori – Mossberget sopii kuitenkin hyvin kuvaamaan alueen luonnetta ja on vuosikymmenten aikana vakiintunut lähistön asukkaiden käyttöön.

(Viikon nimi 49/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)