Ruotsinkytö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Luukin golfkentän alueen vanhoja viljelysnimiä ovat muun muassa Mustinala ja Ruotsinkytö.

Ruotsinkytö on tarkoittanut peltoaluetta viljelyaukean pohjoisosassa.

Paikannimikokoelmien mukaan suomenkieliset ovat käyttäneet nimeä murremuodoissa "Ruatsinkytö", "Ruotsinkytö" ja "Ruattenkytö" ja ruotsinkieliset suunnilleen muodoissa "Ruottenkytö" ja "Ruatsinkytö".

Isonjaon kartassa 1780 nimi on muodossa Ruotin Kytö äng (tai: Routin Kytö äng). Tietoja nimestä ja sen taustasta on Jaana Porkan pro gradu -tutkielmassa Pohjois-Espoon kulttuurinimiä (2006).

Ruotsi(n)-alkuisia paikannimiä on muuallakin Uudellamaalla, vaikka ne eivät olekaan kovin tavallisia. Nimen Ruotsinkytö ovat antaneet suomenkieliset. Nimeämisperusteena lienee ollut, että pelto on ollut ruotsinkielisten raivaama. Sittemmin kylän ruotsinkieliset ovat omaksuneet suomenkielisten käyttämän nimen myös omaan käyttöönsä.

Luukki sijaitsee vanhalla kielirajavyöhykkeellä, ja kylässä ja lähiseudulla on asunut sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Monet asukkaat ovat olleet kaksikielisiä, ja nimiä on lainattu kielestä toiseen. Lainattaessa nimiä on usein voitu hieman mukailla äänteellisesti.

(Viikon nimi 49/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)