Revontulen koulu, Revontuli – Norrskenet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Revontulen koulu

Tapiolaan valmistui 1967 koulurakennus, jossa aloitti toimintansa suomenkielinen kansakoulu. Koulu toimi ensin nimellä Hakan kansakoulu. Nimi viittasi lähinnä rakennusyhtiö Hakaan. 1970-luvun puolenvälin jälkeen koulun nimi muutettiin, ja nimeksi tuli Revontulen koulu alueennimen Revontuli mukaan.

Espoon nimistötoimikunta laati 1975 Espoon koulunnimistön kokonaissuunnitelman. Siinä noudatettiin periaatetta, jonka mukaan koulunnimiä on parasta muodostaa alueennimien pohjalta. Näin nimistöstä tulee alueellisesti opastava ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Suunnitelmaan sisältyi muun muassa nimi Revontulen koulu.

1970-luvun koulunnimistöä koskeva suunnitelma liittyi tuolloin Espoossa toteutettuun peruskoulu-uudistukseen. Siksi nimissä, joissa oli ollut loppuosana kansakoulu, tuli loppuosaksi pelkkä koulu. Useimmiten koulunnimen alkuosa säilyi ennallaan. Esimerkiksi Tapiolassa Aarnivalkean kansakoulusta tuli Aarnivalkean koulu ja Jousenkaaren kansakoulusta vastaavasti Jousenkaaren koulu.

Revontulen koulun suunnitteli arkkitehti Osmo Sipari, joka on tunnettu koulujen suunnittelija. Hänen töitään on myös muun muassa Jousenkaaren koulu. Revontulen koulun arkkitehtuuri oli pelkistettyä. Koulurakennus oli betonirunkoinen ja osin yksi-, osin kaksikerroksinen.

Koulun tontti jäi ajan mittaan epäedullisella tavalla liikenneväylien ja toimistotalojen saartamaksi. 2000-luvulla Espoon kaupunki päätti lakkauttaa Revontulen koulun ja purkaa koulurakennuksen. Koulun toiminta siirtyi 2005 Westendin puolelle uuteen Westendinpuiston kouluun. Revontulen koulun tontti kaavoitettiin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, ja paikalle on rakennettu toimistotalo.

(Viikon nimi 53/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Revontuli – Norrskenet

Tapiolan nimistön yhtenä keskeisenä aihepiirinä on suomalaisen luonnon ilmiöt: tuulet ja muut sääilmiöt, myös luonnon valoilmiöt. Tämän aihepiirin nimiä ovat Merituulentie, Etelätuulentie, Itätuulenkuja, Tuulimäki, Tuuliniitty, Sateentie, Sateenkaari, Elosalamantie ja Revontulentie.

Revontuli-nimenaihe tuli Tapiolan nimistösuunnitelmiin 1971. Kadunnimi Revontulentie – Norrskensvägen otettiin käyttöön vuosien 1974–1975 laajamittaisessa nimistöuudistuksessa, joka koski monia Espoon ja koko pääkaupunkiseudun kadunnimiä ja muita kaupunkinimiä. Kadulla oli sitä ennen nimi Tennistie. Revontulentien sivukadulla on nimi Revontulenkuja – Norrskensgränden. Käytössä on myös puistonnimi Revontulenpuisto – Norrskensparken. Nimet on vahvistettu asemakaavassa.

Alueennimi Revontuli – Norrskenet tarkoittaa Revontulentien lähistöä. Tätä suurkorttelinnimeä tarvitaan mm. viitoituksessa pääkadun risteyksessä. Nimi on nykyisin merkittynä myös Espoon opaskarttaan.

(Viikon nimi 51/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)