Purotörmä – Bäckbrinken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nöykkiön kaupunginosassa Espoossa, tarkemmin sanoen Nöykkiönpurossa, on useita puroaiheisia kadunnimiä, kuten PurotiePuronvarsi ja Purotörmä. Nöykkiönpuro on sekä alueennimenä että kadunnimenä. Vanhin näistä nimistä on Purotie. Aihe perustuu siihen, että alueella on ollut vanha luonnonoja, joka virtasi etelään suunnilleen nykyisten Puronvarren ja Nöykkiönpuron linjoilla.

Nimi Purotörmä – Bäckbrinken tuli käyttöön 1985. Nykyinen Purotörmä oli siihen asti osa Mikontietä. Asemakaavan mukaan ajoyhteys Purotörmälle kulkisi Puronvarren kautta, mutta Purotörmän luoteispään osuutta, joka ulottuisi Puronvarrelle, ei ole toistaiseksi rakennettu. Niinpä Purotörmälle ajetaan edelleen Mikontien kautta (tilanne 2010).

Purotörmä sijaitsee luonnonojan latvoilla olleen alavan viljelyksen kaakkoisella reunalla mäenrinteessä.

Purotörmän pohjoinen sivukuja on Törmänsivu – Brinkliden.

Puro-nimistöä on myös muun muassa Niipperissä (esim. Purolehto).

(Viikon nimi 45/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)