Puolarmaari – Bolomaren

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Bolarskog on vanha talon ja pienen kylän nimi Finnoon pohjoispuolella. Lähistön asukkaat ovat käyttäneet nimeä myös lyhyessä muodossa Bolo (lausutaan "buulo"). Nykyisin Puolarmetsä – Bolarskog on käytössä asuinalueen ja sairaalan nimenä. Kylän maiden itäosassa ollutta osittain kosteaa niittyä kutsuttiin nimellä Bolomaren. Nimen loppuosana on sana mar, joka merkitsee 'alavaa maata' ja 'vesijättöä'. Niityllä on ollut myös nimi Marängen, josta on asiakirjatieto 1700-luvun loppupuolelta.

Niittynotkelman loivaan pohjoisrinteeseen rakennettiin 1990-luvun alussa siirtolapuutarha-alue. Sen suunnittelu oli alkanut jo 1982, jolloin nimistönsuunnittelija ehdotti alueelle nimeä Puolarmaari – Bolomaren niitynnimen mukaan. Suomenkielinen nimi on mukaelma ruotsinkielisestä. Nimenalku Puolar- sovitettiin Puolarmetsä-nimen mukaiseksi. Paitsi siirtolapuutarhalle, Puolarmaari annettiin nimeksi myös sinne vievälle lyhyelle kadulle.

(Viikon nimi 15/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)