Pohjanneidonpolku – Nordmöstigen, Pohjanpolku – Nordstigen, Pohjantie – Nordvägen, Pohjantori – Nordtorget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pohjanneidonpolku – Nordmöstigen

Pohjantie vie Pohjois-Tapiolaan, jossa on aukio ja ostoskeskus nimeltä Pohjantori – Nordtorget. Pohjantori kuuluu suurkortteliin, jolla on nimenä Pohjankulma – Norrhörnet. Pohjankulma on myös puistonnimi. Puiston halki Kalevalantieltä pohjoiseen kulkevan ulkoilutien nimi on Pohjanneidonpolku – Nordmöstigen.

Nimi Pohjanneidonpolku kuuluu Tapiolan moniin Kalevalasta aiheensa saaneisiin kaupunkinimiin. Nimi on vahvistettu asemakaavassa 1983.

Kalevalan henkilöitä on Pohjolan eli Pohjan tytär, Pohjan neiti, Pohjan neito. Paikannimen käytön sujuvuuden vuoksi Pohjanneito kirjoitetaan yhteen Pohjois-Tapiolan polunnimen alkuosana.

"Tuo oli kaunis Pohjan neiti, maan kuulu, ve'en valio." (Kalevala, kahdeksas runo.)

(Viikon nimi 35/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Pohjanpolku – Nordstigen

Tapiolan keskuksen laidalla, Heikintorin ja Kauppamiehentien pohjoispuolella on lyhyt asuntokatu nimeltä Pohjanpolku – Nordstigen. Nimen tarkkaa syntyaikaa ei ole tiedossa, mutta se on annettu Tapiolan rakentamisen alkuaikoina, ilmeisesti jo 1950-luvulla. Se kuuluu siis puutarhakaupungin vanhimpaan suunniteltuun kaupunkinimistöön. Alusta lähtien Tapiolan nimistön haluttiin ilmentävän keskeistä suunnitteluideaa, rakentamisen ja luonnon vuorovaikutusta. Nimien aiheita otettiin muun muassa suomelaisesta metsäluonnosta ja kansantaruista. Jo itse alueennimi Tapiola (1953) loi pohjan näiden aihepiirien käytölle.

Nimi Pohjanpolku alkuosa perustuu siihen, että katu on Pohjantie-nimisen pääkadun sivukuja. Pohjantien nimessä voi nähdä viittauksia pohjoisen ilmansuuntaan ja pohjoistuuleen ja samalla myös Kalevalan Pohjolaan. Muutamissa Tapiolan kadunnimissä esiintyvällä loppuosalla polku (Neulaspolku, Puhurinpolku, Viertopolku, Päivättärenpolku) on haluttu korostaa pienten asuntokatujen luonnonmukaista kulkua metsän keskellä.

Lisätietoja teoksessa Marja Viljamaa-Laakso: Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa (1992).

(Viikon nimi 33/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Pohjantie – Nordvägen

Tapiolan keskuksesta Pohjois-Tapiolaan vievä pääkatu on Pohjantie – Nordvägen. Tapiolan vanhat kadunnimet, joihin Pohjantiekin kuuluu, on suunniteltu 1950-luvulla. Nimet antoi alueen rakentaja, Asuntosäätiö, rakennussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Nimeäminen alkoi alueennimestä Tapiola, joka valittiin 1953. Asuntosäätiössä valittiin kadunnimien, puistonnimien ja myös asuntoyhtiönnimien aihepiireiksi puutarhakaupungin hengessä metsäluonto ja luonnonilmiöt sekä kalevalainen ja muu suomalainen mytologia.

Pohjantien nimen voidaan katsoa perustuvan ensisijaisesti siihen, että katu johtaa pohjoisen suuntaan (pohja 'pohjoinen'). Samalla nimi viittaa pohjoistuuleen (pohja, pohjatuuli) ja toimii toisen pääkadunnimen, Merituulentien, parina. Myöhemmin näiden risteyksen lähelle on annettu lisää tuuliaiheisia nimiä (Etelätuulentie, Itätuulenkuja, Tuulimäki).

Varsinkin Pohjantien pohjoispäässä Pohjois-Tapiolassa, joka rakennettiin vähän muita Tapiolan osia myöhemmin, on paljon Kalevala-aiheista nimistöä (Louhentie, Kalevalantie). Siinä on hyödynnetty myös sitä, että Pohjantien nimessä voi nähdä viittauksen Kalevalan Pohjolaan, josta käytetään myös nimeä Pohja (Pohjan tyttö, Pohjan akka).

Nimen Pohjantie tarkoite oli alkuun pitempi kuin nykyisin. Pohjantiehen kuului myös nykyinen Merituulentien itäpään osuus, ja Pohjois-Tapiolassa Pohjantie jatkui Koivu-Mankkaalle asti Koivuviidantien (aiemman Mankkaantien) risteykseen. Tämä Pohjantorin länsipuolinen osuus tuli osaksi Kalevalantietä 1990.

Pohjantien sivukatu Tapiolan keskuksen tuntumassa on Pohjanpolku – Nordstigen. Pohjois-Tapiolassa on useita Pohja-aiheisia nimiä: aukion- ja ostoskeskuksennimenä Pohjantori – Nordtorget, suurkorttelin- ja puistonnimenä Pohjankulma – Norrhörnet ja polunnimenä PohjanneidonpolkuNordmöstigen.

Lähteitä:

Espoon nimistörekisteri
Espoon opaskartat
Marja Viljamaa-Laakso 1992: Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa. Julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi: Namnen i Hagalund hör till stadsbilden, Place names in the Tapiola cityscape.

(Viikon nimi 34/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Pohjantori – Nordtorget

Pohjantori – Nordtorget on Pohjois-Tapiolassa heti Kalevalantien ja Louhentien risteyksen pohjoispuolella sijaitseva aukio. Aukiota rajaa samanniminen ostoskeskus. Nimi Pohjantori on on ollut käytössä jo 1960-luvulla ja on ollut merkittynä Espoon opaskarttaan vuodesta 1970.

Aukionnimi esiintyy alueen nimistösuunnitelmissa, mutta sitä ei ole merkitty asemakaavakarttaan. Vuosina 1970–73 kartassa ja sen hakemistossa oli vain suomenkielinen nimi, ja ruotsinkielinen nimi Nordtorget on ollut opaskartan hakemistossa vuodesta 1975.

Puoli kilometriä pohjoisempana Louhentien varressa on toinen ostoskeskus. Sillä ja sen kohdalla olevalla aukiolla on nimenä Louhentori – Louhitorget. Tämä aukionnimi on myös asemakaavassa.

Nimen Pohjantori – samoin kuin suurkorttelinnimen ja puistonnimen Pohjankulma – Norrhörnet ja kadunnimen Pohjantie – Nordvägen – aiheena voidaan katsoa olevan sekä Kalevalan Pohjolan (Pohjan) että sijainnin Tapiolan pohjoisosassa.

Pohjantori – Nordtorget on myös bussipysäkinnimi. Lisäksi se sisältyy Jokeri-linjan suunnitelmiin pikaraitiotiepysäkin nimenä.

(Viikon nimi 36/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)