Piispansilta – Biskopsbron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nimiparia Piispansilta  Biskopsbron käytetään Etelä-Espoossa sijaitsevista sillasta, kadusta ja osa-alueesta (jälkimmäinen ruotsiksi Biskopsbro). Piispansillan osa-alue käsittää kauppakeskus Ison Omenan ympäristön, Matinkallion ja Matinsyrjän sekä Länsiväylän pohjoispuoliset Piispankallion, Piispanportin ja Piispanmäen. Silta kulkee Länsiväylän yli Matinkylästä pohjoiseen Olarin kaupunginosaan. Isolle Omenalle kulkevasta tieosuudesta ajateltiin aluksi käyttää eteläisemmän tien nimeä Matinkyläntie, mutta myöhemmin osuudelle annettiinkin nimi Piispansilta.

Eri tarkoitteiden niminä Piispansilta – Biskopsbron on otettu käyttöön suunnilleen samaan aikaan vuonna 2001 Ison Omenan valmistuttua, ja opaskarttaan ne merkittiin vuonna 2002. Nimet ovat tosin olleen esillä aikaisemminkin: Länsiväylän yli kulkevan sillan nimiksi niitä kaavailtiin jo vuonna 1972. Siltaa ei kuitenkaan koskaan rakennettu.

Piispansilta – Biskopsbron edustaa suunniteltua kaupunkinimistöä, mutta taustalta kumpuaa Matinkylän historia, jonka on haluttu heijastuvan nykyiseen nimistöön. 1500-luvulla Mattby-nimiseen kylään kuului tai sulautui Biskopsby- tai Biskopsböle-niminen talo tai kylä. Ei ole varmaa, missä asumus aikoinaan sijaitsi. Todisteena sen olemassa olosta ovat vanhat kartat: nimi kirjattu 1540 asuun Biscopsby, 1543 Biskopsby, 1614 Matteby mz Biskåpsböle jne.

Biskopsby on uniikki nimi, jota ei tavata muualla Suomessa. Biskopsböle on myös harvinainen, sillä esiintyy Espoon lisäksi vain Kirkkonummella ja Vantaalla. Alkuosana on ’piispaa’ tarkoittava biskop tai lisänimi Biskop. On mahdollista, että Biskopsböle-nimet ovat tarkoittaneet piispan omistamia tiloja.

Lähteitä: Saulo Kepsun tutkimus kylännimien alkuperästä teoksessa Kylä-Espoo: Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema, 2008. Åke Granlundin teos Studier över östnyländska ortnamn, 1956.

(Viikon nimi 25/2017. Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Piispansilta – Biskopsbron

Olarinkadun ja Matinkyläntien yhdistävä, 2001 avattu katu sai nimen Piispansilta – Biskopsbron. Sama nimi annettiin Länsiväylän ylittävälle sillalle. Piispansilta – Biskopsbro on myös sen osa-alueen nimi, jossa mm. Ison Omenan kauppakeskus sijaitsee.

Tienoon Piispa-nimet, kuten PiispankallioPiispanpiha ja Piispanmäki perustuvat keskiaikaiseen kylännimeen Biskopsby, Biskopsböle. Piispansilta yhdistää Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolet. Muutkin Piispa-nimiset paikat ovat Matinkylän ja Olarin välissä vastaavalla tavalla kuin niiden edeltäjä Biskopsby sijaitsi muinoin Mattbyn ja Olarsbyn välissä. Nimeä Piispankylä ei ole voitu ottaa kaavanimeksi Espoossa, koska se on käytössä alueennimenä Vantaalla.

Vain yhden talon käsittänyt Biskopsbyn kylä sulautui jo kauan sitten Mattbyhyn. Nimen tausta on hämärän peitossa. Oliko kyseessä ehkä piispantila vai kutsuttiinko isäntää lisänimellä Biskop?

(Viikon nimi 15/2007. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)