Pajutie – Videvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunginkallion Furubackassa kadunnimi Pajutie – Videvägen on ollut käytössä vähintään vuodesta 1970. Se on ollut Espoon opaskartassa siitä vuodesta lähtien, mutta vuoden 1968 opaskartassa sitä ei vielä ole. Nimi lienee asukkaiden itse antama, ja nimenaihe lienee saatu alueella kasvavista pajuista.

Koska muualla Espoossa ja pääkaupunkiseudulla on usealla alueella muita Paju-alkuisia nimiä ja muuta puunnimiaihepiirin nimistöä (vrt. Lehmustie), ja Vantaan Asolassa on sama kadunnimi Pajutie – Videvägen, Furubackan Pajutien nimeä kaavailtiin muutettavaksi 1980- ja 90-luvulla ainakin Onnentieksi ja Palsamitieksi (vrt. Palsamipolku). Lopulta nimi Pajutie kuitenkin säilyi ja vahvistettiin asemakaavassa.

Pajutien koillispään linjaus on hieman muuttunut 1990-luvun alussa katuverkon uudessa järjestelyssä. Samassa yhteydessä Pajutien sivukujan nimi Pajupolku siirrettiin eri paikkaan.

(Viikon nimi 43/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)