Painiitty – Pajängen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lintuvaaran kaupunginosassa Espoon länsirajalla on vuodesta 1997 ollut käytössä tiennimi Painiitty – Pajängen. Tiellä ei aiemmin ollut lainkaan nimeä, eikä sen varressa ole montaakaan taloa, mutta alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta. Tiennimi perustuu vanhaan niitynnimeen Pajängen, jonka alkuperä on epäselvä kuten useiden vanhojen nimien. Painiitty – Pajängen on Espoon opaskartassa myös alueennimenä.

Painiitty vai Pajuniitty?

Parhaillaan kerrotaan julkisuudessa Mäkkylän ja Uusmäen välimaille nousevan Pajuniityn – Pajängenin asuntoalueen suunnitelmista. Parinkymmenen vuoden takaisissa kaavailuissa alueesta puhuttiin Mäkkylänmetsänä. Rakentaja halusi kuitenkin alueelle ”markkinoituvamman” nimen. Koska sotilastorppahistorian Uusmäessä oli Suomen sotaan ja Mäkkylässä sotaveteraaneihin viittaavaa nimistöä, tutkittiin yhteistyössä rakentajan kanssa aihepiiriin liittyviä alueennimivaihtoehtoja ”Torpantytöstä Maaherraan”. Alueelta kuitenkin tunnettiin vanha luontonimi Pajängen (Paji Äng 1763), jolloin todettiin, että vanhassa vara parempi, ja päädyttiin Pajängenin mukaelmanimeen Painiittyyn (kansanomaisen mallin mukainen, vrt. muualta Suomesta mm. Paijärvi Vehkalahdelta ja Pailinna Halikosta). Nimen katsottiin luovan sotilasaiheiden keskellä rauhanomaisempaa suvantoa ja kodikkaita mielikuvia.

Painiitty – Pajängen onkin sitten esiintynyt kartoissa, alueen tiennimessä ja eri alojen rekistereissä vuodesta 1997. Tuolloin nimistönsuunnittelu luopui virhetulkinnaksi havaitusta Pajuniitty-vastineesta. Pajuniittyä pidettiin mahdottomana myös, koska Pajuniitty – Videängen on käytössä Järvenperän Pihlajarinteessä kadunnimenä.

Viime vuosina alueennimi kuitenkin muuttui jostain syystä kaavoituksen yhteydessä Pajuniityksi. Tämä aiheuttaa mm. hälytysturvallisuusongelmia, koska muualla Espoossa on jo Pajuniitty ja useita muitakin Paju-alkuisia nimiä, ja mm. Helsingissä on Pajuniityntie. Omaperäisen, pehmeän Painiityn ja tuiki tavallisen, ”vetisen” Pajuniityn alueimagot ovat myös sangen erilaisia, mikä voi vaikuttaa alueen markkinoituvuuteen.

Ehkäpä alueennimi siis vielä elää… Alueen nimistön aihepiiriksi on kuitenkin ehdotettu alkuperäisen ”rauhanomaisen” nimistöajatuksen mukaisesti lotta- ja kanttiini-aihepiiriä.

(Viikon nimi 26/2004. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)