Olari – Olars

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Olarin nimen taustalla on vanha kylännimi Olarsby, josta on asiakirjatietoja 1500-luvulta lähtien. Ola-nimisen isännän muisto elää nykyisessä kaupunginosannimessäkin.

Olarsbyn maarekisterikylä ulottuu Haukilahteen sieltä ja merelle asti: Vasikkasaarikin on Olarin kylää. Kylän alueella ovat myös nykyiset Kuitinmäki, Olarinmäki ja Niittykumpu. Olarin kirkko on vanhalla kylänmäellä, Gräsan kartanon paikalla.

Espoon hallinnollisessa kaupunginosajaossa Olari kattaa alueet Lystimäestä Friisilään. Etelässä rajana on Länsiväylä, pohjoisessa Espoon keskuspuisto. Kaupunginosa on siis varsin laaja, ja keskeisen asuinalueen nimi Olari sopi parhaiten sen nimeksi.

Virallisessa alueennimistössä pyritään noudattamaan asukkaitten aluemielikuvia, mutta tässä tapauksessa hallinnolliset rajat eivät osu aivan yhteen luontaisen alueenhahmotuksen kanssa. Puhekielessä Olarilla tarkoitetaan usein Olarin vanhinta kaupunkimaisesti rakennettua kerrostaloaluetta, jota voidaan nimittää Olarinmäeksi erotukseksi kaupunginosasta. Myös lähimmistä pientaloalueista Olarinpuistosta, Lystimäestä tai esim. Piispankalliosta puhutaan Olarina, mutta Friisilällä ja Kuitinmäellä on jo selvemmin oma identiteettinsä.

Lisäksi kaupallisessa mielessä pyritään "hyvää nimeä" hyödyntämään laajalti, jolloin esimerkiksi Kuitinmäentien varsi koetaan mielellään Olarina. Länsiväylän eteläpuolelle Olari ei kuitenkaan ulotu. Olarsbystä periytyvä alueennimi olisi periaatteessa ollut syytä säilyttää mieluiten kylän keskuksen luona, mutta kun rakentajat alkoivat markkinoida Olarsbyn takametsiin Romensin torpan tienoille nousseita taloja Olari-nimellä, se vakiintui tarkoittamaan nykyisin Olarina tunnettua asuinaluetta.

(Viikon nimi 42/2004. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)