Niittykumpu – Ängskulla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ängskulla on ollut 1800-luvulla Gräsan kartanoon kuulunut torppa, joka itsenäistyi pientilaksi vuonna 1926. 1960-luvulla alueelle rakentui asuinalue, jota alettiin kutsua Niittykummuksi. Nimipari Niittykumpu – Ängskulla tunnettiin opaskartassa 1960-luvun lopulta alkaen, ja viralliseksi kaupunginosan nimeksi se tuli vuonna 1976. Luontevampi nimi alueelle olisi oikeastaan Olari, sillä Olarsin talo on sijainnut sen alueella ja alue on ollut Olarsbyn kylää, nykyinen Olari vain takametsää. Myös vuosisatojen ajan Espoon tunnetuimpiin paikkoihin lukeutunut Gräsan kartano on sijainnut Niittykummussa.

Niittykumpuun kuuluu Tontunmäen osa-alue, jonka nimistössä tonttuja vilisee runsaasti, vaikka oikeastaan nimellä ei ole mitään tekemistä tonttujen kanssa. Nimi sisältää sanan tomte ’tonttu’ sijaan sanan tomt ’tontti’, jolla lienee viitattu autioituneeseen talonpaikkaan.

Lue myös artikkeli Gräsan tarina.

Nimiartikkeleita Niittykummusta

Björkmankansåkern

Koivu-Mankkaan tie

Loppiaistie

Ylä-Mankkaa

Björkmankansåkern

Nykyisen Koivu-Mankkaan tien pohjoispään luona on ollut pelto nimeltä Björkmankansåkern, ja lähellä nykyistä Orionintietä on ollut haka, jolla oli nimi Björkmankanshagen. Lisäksi nykyisen Kalevalantien länsipään kohdalla oli kylätie tai peltotie, jota kutsuttiin nimellä Björkmankanstådet (myös Björkmanktådet). Nämä vanhat paikannimet perustuivat asumuksennimeen Björkmankans.

Myös nykyisessä kaupunkinimistössä on Björkmankans-nimen pohjalta muodostettuja nimiä: alueennimi Koivu-Mankkaa – Björkmankans ja kadunnimi Koivu-Mankkaan tie – Björkmankansvägen.

(Viikon nimi 49/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Koivu-Mankkaan tie – Björkmankansvägen

Koivu-Mankkaan tie johtaa Merituulentieltä Mankkaan suuntaan. Kadun itäpuolella on Tapiolan urheilupuisto ja länsipuolella Tontunmäki. Nimi tulee vanhasta torpannimestä Björkmankans. Torppa sijaitsi kadun pohjoispään lähellä nykyisellä Orionin alueella.

Vanhoja paikannimiä niillä main ovat olleet myös pellonnimi Björkmankansåkern, haannimi Björkmankanshagen ja  peltotiennimi Björkmankanstådet.

Kadunnimi Koivu-Mankkaan tie liittyy myös asuinalueennimeen Koivu-Mankkaa – Björkmankans, joka tarkoittaa kadun pohjoispään koillispuolisia pientalokortteleita.

Nykyisen Koivu-Mankkaan tien varret kuuluivat vanhastaan Mankansin kylään. Sen sijaan nykyinen Mankkaan kaupunginosa alkaa virallisesti vasta Koivu-Mankkaan tien ja Koivu-Mankkaan pohjoispuolelta.

Nimeä on käytetty 1970- ja 80-luvulla muodossa "Koivumankkaantie", mutta suomenkielisen nimen oikea kirjoitusasu on Koivu-Mankkaan tie. Vuosien 1970 ja 1972 Espoon opaskartoissa kadulla oli nimenä Ylämankkaantie – Björkmankansvägen. Espoon nimitoimikunta ehdotti nimeä Koivumankkaantie – Björkmankansvägen toukokuussa 1970.

(Viikon nimi 47/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Loppiaistie – Trettondagsvägen

Tomtekullan eli Tontunmäen asukkaat ehdotivat asuinalueensa teille nimiä 1950-luvun lopussa. Asukkaitten muodostama Tomtekullan nimikomitea lähetti ehdotuksensa 1957 ja 1958 Espoon tiennimilautakunnalle, joka käsitteli ehdotusta ja teki siihen muutoksia.

Tomtekullan nimikomitean 3.1.1958 lähettämässä ehdotuksessa nimien aiheet ovat enimmäkseen tonttuihin ja joulunaikaan liittyviä. Yksi nimistä on Loppiaistie – Trettondagsvägen. Ehdotuksen selostuksessa Tomtekullan nimikomitea toteaa, että tie, jolle nimeä Loppiaistie ehdotetaan, on kyllä olemassa, mutta tieyhteys on palstoille pääsemisen kannalta tarpeeton. Tie olikin jo sovittu poistettavaksi, mutta ehdotuksessa sillekin annnettiin vielä nimi, varmuuden vuoksi. Jonkin ajan kuluttua tieyhteys poistettiinkin käytöstä, eikä sille otettu koskaan käyttöön nimeä Loppiaistie tai muutakaan nimeä.

Espoon tiennimilautakunnan ja mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä 1958 ja sen jälkeen 1960- ja 70-lukujen nimistösuunnitelmissa Tontunmäen tiennimistö muuttui niin, että 3.1.1958 ehdotetuista nimistä on nykyisin samassa muodossa käytössä ainoastaan ruotsinkielinen nimi Tomtekullavägen. Esimerkiksi tieosuus, jolle asukkaat ehdottivat 1958 nimeä Tiernapojantie, on nykyisin Kotitontuntien pohjoisosa.

(Viikon nimi 1/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Ylä-Mankkaa – Övre Mankans

Ylä-Mankkaan kilpi osoittaa Koivu-Mankkaan tien varressa Orionintien suuntaan.

Ylä-Mankkaa – Övre Mankans on alue Tontunmäen ja Seilimäen välissä. Alue käsittää muutamia kortteleita Koivu-Mankkaan tien pohjoispään länsipuolella. Ylä-Mankkaa on pääosin yritysaluetta. Tunnetuin alueen yrityksistä on Orion.

Ylä-Mankkaa ei kuulu Mankkaan kaupunginosaan, vaan Espoon kaupunginosajaossa 1970-luvulla se päätyi osaksi Niittykummun kaupunginosaa. Ylä-Mankkaa on kuitenkin historiallisesti osa Mankkaan eli Mankansin kylää.

Alueennimi (niin sanottu suurkorttelinnimi) Ylä-Mankkaa on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1970. Asumuksennimenä Ylä-Mankkaa on vanhempi kuin alueennimenä. Ainakin 1940-luvulla painetuissa topografikartassa ja pitäjänkartassa on tilannimi Ylä-Mankkaa – Övre Mankans. Tila sijaitsi juuri Orionin alueella. Samaa tai suunnilleen samaa paikkaa lienee tarkoittanut aikoinaan asumuksennimi Björkmankans, josta on saatu nykyinen viereisen alueen nimi  Koivu-Mankkaa – Björkmankans.

Talonpaikka sijaitsee kumpareella, mutta ei ole tarkkaan tiedossa, mihin alempana olevaan paikkaan sitä on verrattu, kun nimenalku Ylä- – Övre on syntynyt.

(Viikon nimi 51/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)