Niipperi – Nipert, Niipperinojanpuisto – Nipertbäcksparken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Niipperi – Nipert

Kaupunginosan nimi Niipperi liittyy maanviljelyyn; kyseessä on alkujaan suomenkielinen viljelysnimi Niittuperkiö (Njittuperckio vuoden 1700 asiakirjassa, Nitperks äng vuonna 1774), joka ruotsinkielisessä käytössä muotoutui asuun Nipert. Nimen alkuperäinen merkitys hämärtyi ja nykyinen suomenkielinen asu Niipperi mukailtiin ruotsinkielisen asun pohjalta. Opaskartassa nimipari esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1973. Kaupunginosan nimen pohjalta on muodostettu alueelle runsaasti myös muuta nimistöä. Suurkortteleiden nimiä ovat Niipperinmäki, Niipperinniitty, Niipperinpelto, Niipperinpuisto, Niipperinpuro ja Niipperinrinne. Osa-alueiden nimistä on edelleen muodostettu mm. katujen, puistojen ja ulkoiluteiden nimiä.

(Viikon nimi 28/2006. Ulla Koistinen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Niipperinojanpuisto – Nipertbäcksparken

Ryhmäpuutarha Niipperissä. Pieni erillinen palsta-alue laajemman Niipperinpellon alueen lounaispuolella. Nimi tulee puronnimestä Nipertbäcken, jolle on muodostettu suomenkielinen vastine Niipperinoja. Uudenmaan suomenkielisillä alueilla ei pienistä virtavesistä ole käytetty sanaa puro vaan sanaa oja. Puro on itäsuomalainen murresana eikä siksi ole aivan aito täkäläisten paikannimien osana.

(Viikon nimi 29/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)