Myyrinkallio – Myrberget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kilon kaupunginosassa, Friisinmäen, Nuijalan ja Lansan asuinalueiden välissä on vielä viljeltyä peltoa. Pellon laidassa oleva metsäinen ja kallioinen mäki on merkitty asemakaavassa suojelualueeksi, jolle on annettu nimi Myyrinkallio – Myrberget. Asemakaavan nimistösuunnitelma laadittiin tältä osin 1981, ja kaava tuli voimaan 1990. Nimi on muodostettu kansanomaisen mäennimen Myrbacka pohjalta.

Mäestä on seudulla käytetty ja voidaan edelleen käyttää nimeä Myrbacka. Myrbacka olisi muuten sopinut sellaisenaan myös kaavanimeksi, mutta haluttiin välttää sekaantumista Vantaan Myrbackaan (Myyrmäki), joka on vähän tunnetumpi.

(Viikon nimi 22/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)