Mustinala

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Luukin ulkoilumajan länsipuolella sijaitseva golfkenttä on aiempaa viljelysaukeaa. Alueen eteläosaa on kutsuttu nimellä Mustinala (tai Mustiala). Nimestä on tallennettu paikannimikokoelmiin erilaisia muotoja: suomenkielisillä "Mustiala", "Mustiaho", "Mustinalla"; ruotsinkielisillä "Mustinal", "Mustinala". Nimi on peruskartassa ja Espoon opaskartassa muodossa Mustinala.

Tietoja nimestä ja sen taustasta on Jaana Porkan pro gradu -tutkielmassa Pohjois-Espoon kulttuurinimiä (2006). Nimi on kirjattu isonjaon karttaan 1700-luvun lopussa muodossa Mustianahlo.

Nimen alkuosa tulee ilmeisesti sanasta musta. Mustin-alkuisia nimiä on myös lähipitäjissä (esim. Mustinsuo Vihdissä, Nurmijärvellä ja Lopella). Näissä Mustin-nimissä ei ole kyse adjektiivin musta superlatiivista mustin (musta : mustempi : mustin), vaan jostain toisenlaisesta nimen äänteellisestä muuntumisesta, kuten (Musta-) Musti- Mustin-. Nimeämisperusteena Musta-, Musti(n)-nimissä voi olla paikan varjoisuus tai muu tummuus. Nimen loppuosa tulee ehkä suomen sanasta alho (merkitys 'notko'), mutta ajan mittaan yhteys siihen sanaan on hämärtynyt.

(Viikon nimi 48/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)