Mikkelänpelto – Mickelsåkern

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nykyinen Mikkelän asuinalue Espoon keskuksen länsipuolella on kuulunut Morbyn kylän Mickelsin tilan maihin. Tilannimi on syntynyt keskiajalla Mickel-nimisen isännän mukaan. Asutuksen lisääntyessä 1900-luvulla tilannimestä saatiin alueennimi Mickels, jolle muodostettiin vähän mukaillen suomenkielinen vastine Mikkelä 1975.

Mikkelän kaupunkinimistö suunniteltiin pääosin 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa asemakaavoja laadittaessa. Alueelle annettiin 1978-1982 suurkorttelinnimet Mikkelänkallio, Mikkelänrinne ja Mikkelänpelto. Niistä Mikkelänpelto – Mickelsåkern sijaitsee alimpana, Ison maantien uuden linjan alapuolella Espoonjoen varressa.

Sama nimi Mikkelänpelto – Mickelsåkern tuli myös jokivarren puistonnimeksi asemakaavaan 1982. Maantien (Suuren Rantatien eli Kuninkaantien) vanha linja kulki nykyisten asuntokatujen Mikkelänahteen ja Mikkeläntien reittiä, ja sen ja joen välinen rinne oli ennen asuinrakentamista pääosin peltona.

(Viikon nimi 2/2006. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)