Miilukorpi – Milkärr

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Miilukorven tienoot ovat ennen olleet Bembölen ja sen naapurikylien Glomsin ja Lövkullan takamaata, jonne on raivattu metsäniittyjä ja -peltoja. Alueen metsiä on hyödynnetty myös polttamalla tervaa ja syttä.

Kylien vanha asutus sijaitsi Miilukorven itä- ja eteläpuolella, jokilaakson laajan peltoaukean kylänmäillä. Miilukorven suunnalle alkoi syntyä huvila- ja mökkiasutusta 1900-luvulla. Asutus on tihentynyt kaupunkimaisemmaksi asemakaavoituksen myötä.

Suuri osa Miilukorven kaupunkinimistöstä on suunniteltu kaavojen yhteydessä 1980-luvulla. Osa-alueennimi Miilukorpi – Milkärr pohjautuu vanhoihin paikannimiin Kolkärr ja Kolkärrsäng, jotka tavataan vanhoissa asiakirjoissa jo 1765. Metsälammen pohjoispuolisen suon nimeen Kolkärr sisältyvät sanat kol 'hiili, sysi' ja kärr 'korpi, suo'. Nimi kertoo alueella harjoitetusta tervan ja syden poltosta. Siitä on saatu Miilu-nimien (Miilukorventie – MilkärrsvägenMiilumäki – MilbackenMiilukallio – Milberget) lisäksi myös Sysi-nimiä (Sysimaa – Kolmarken, Sysikallio – Kolberget).

(Viikon nimi 24/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)