Meerlampi – Märlam

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nuuksion Pitkäjärven koillispuolella Solvallan urheiluopiston lähellä olevan metsälammen ovat seudun ruotsinkieliset asukkat tunteneet vanhastaan nimellä Märlam (äännetään "määrlam"), suomenkieliset nimellä Meerlampi. Kummankin kirjoitusasu on aikojen kuluessa vaihdellut ä:llisen ja e:llisen välillä (MerlamMäärlampi ym.).

Kielirajalla nimiä on lainailtu mukaillen suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen, jolloin niiden sisältö on voinut hämärtyä. Ei ole tiedossa, mistä nimen alkuosa tulee. Koska ruotsinkielisen nimen loppuosa -lam juontuu suomen sanasta lampi, voi olettaa, että alkuosankin taustalla on jokin suomen sana – ehkä merta 'kalanpyydys' tai murteellinen meramärä 'tamma'.

Meerlampi – Märlam on otettu lammennimen mukaan myös lammen ympäristön asutuksen suurkorttelinnimeksi. Lammen itäpuolitse kulkeva tie on Meerlammentie – Märlamsvägen.

Perusteellisempia tietoja nimestä ja muista Espoon järven- ja lammennimistä kirjoissa Järvi-Espoo ja Insjö-Esbo.

(Viikon nimi 51/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)