Matinkylä – Mattby, Matinsyrjä – Mattliden

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Matinkylä – Mattby

Matinkylän kaupunginosa sijaitsee Etelä-Espoossa Olarin kohdalla Länsiväylän ja ja merenrannan välissä.

Asuinalueennimi Matinkylä – Mattby tulee vanhasta, jo ainakin 1500-luvun alkupuolelta lähtien käytössä olleesta kylännimestä Mattby. Suurin osa nykyisestä Matinkylästä on Mattbyn kylän vanhoja maita. Kylän muinainen asuintontti on nykyisen Matinkylän kartanon päärakennuksen luona. Nimen taustasta kertoo nimistöntutkija Saulo Kepsu tarkemmin kirjoissa Kylä-Espoo ja Byarna i Esbo.

Suomenkielinen nimi Matinkylä on 1900-luvulla muodostettu käännösnimi. Se oli käytössä asuinalueennimenä jo ennen kuin se tuli viralliseksi kylännimeksi 1965. Kaupunginosannimeksi se vahvistettiin 1976. Vielä 1960-luvulla nimellä Matinkylä voitiin tarkoittaa myös Jorvaksentien (nykyisen Länsiväylän) pohjoispuolella olevia alueita, mutta lähiörakentamisen ja kaupunginosajaon myötä tarkoite vakiintui Länsiväylän eteläpuolelle.

Matinkylän mukaan on nimetty yksi Espoon seitsemästä suuralueesta, Suur-Matinkylä – Stor-Mattby.

(Viikon nimi 7/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Matinsyrjä – Mattliden

Matinsyrjä – Mattliden on suurkorttelinnimi Matinkylän kaupunginosassa. Vanhassa paikannimistössä ei ole ollut nimeä Matinsyrjä tai Mattliden, vaan nimi on Espoon nimitoimikunnan suunnittelema 1971 ja perustuu kylännimeen ja kaupunginosannimeen Matinkylä – Mattby. Vuodesta 1975 Matinsyrjä – Mattliden on alueella myös kadunnimenä.

Koulujen nimissä käytetään tietenkin usein alueennimiä, ja koska Matinkylässä on useita kouluja, myös osa-alueen- ja suurkorttelinnimiä on otettu koulunnimiin. Ruotsinkielinen yläaste ja lukio on saanut suurkorttelin mukaan nimen Mattlidens skola och gymnasium.

Mattliden – Matinsyrjä

Mattliden – Matinsyrjä är ett storkvartersnamn i Mattby. Inget gammalt ortnamn Mattliden har funnits, utan namnet är konstruerad på grund av bynamnet och stadsdelsnamnet Mattby – Matinkylä och planerats av Esbo namnkommitté 1971. Sedan 1975 är Matinsyrjä – Mattliden också ett gatunamn i området.

I skolornas namn änvänds naturligtvis ofta områdesnamn, och när det finns flera olika skolor i Mattby, också delområdes- och storkvartersnamn har tagits i bruk i skolnamn. Svenska högstadieskolan med gymnasium har fått namnet Mattlidens skola och gymnasium efter storkvarteret.

(Viikon nimi 34/2007. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus – Esbo stadsplaneringscentral.)