Martinsilta – Mårtensbro

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon rannikolle keskiajalla syntyneen Mårtensbyn kylän vanha asuintontti on nykyisen Länsiväylän eteläpuolella lähellä Finnoota. Kylännimen mukaista alueennimeä Martinkylä – Mårtensby ei ole Espoossa, koska Vantaalla on käytössä Martinkylä-nimiä, mm. Martinkyläntie. Martinkylä muistuttaisi Etelä-Espoon alueennimenä myös liikaa Matinkylää. Kyläntontin ympäristöineen käsittävä osa-alue on saanut nimen Hannus yhden tilan nimen mukaan.

Martin-nimiä on annettu Mårtensbyn kylän maille Länsiväylän pohjoispuolelle (Martinsilta, Martinsillantie, Martinmetsä, Martinniitty, Martintie). Martinsilta – Mårtensbron tarkoittaa sillannimenä Espoonlahdensolmussa olevaa Länsiväylän ylittävää Soukanväylän ja Nöykkiönkadun yhdistävää siltaa ja on sillä osuudella myös kadunnimenä. Martinsilta – Mårtensbro on siellä käytössä myös suurkorttelinnimenä (mm. Espoon opaskartassa). Ruotsinkielinen alueennimi on -bro-loppuinen, koska Espoon nimitoimikunta on muodostanut sen mm. alueennimen Knektbro mallin mukaan. Sen sijaan sillan- ja kadunnimessä kuuluu olla -bron. Näiden Martinsilta-nimien mukaan on annettu nimi Martinsillantie – Mårtensbrovägen kadulle, jonka länsipää on sillan luona.

Mårtensbro esiintyy myös ruotsinkielisen koulun nimessä Mårtensbro skola sillan lounaispuolella Espoonlahdessa. Koulu ei voinut saada esimerkiksi nimeä Esbovikens skola, koska on olemassa suomenkielinen Espoonlahden koulu.

Martinsillantien itäpäässä (usean kilometrin päässä alkuperäisestä Martinsillasta) sijaitseva yksityinen kauppakeskus on ottanut puolestaan kadunnimestä omaksi nimekseen vähän harhaanjohtavasti Martinsillan. Moni on saanut sen väärän käsityksen, että Martinsilta tarkoittaisi alueennimenä kauppakeskuksen tienoita, koska sillan- ja suurkorttelinnimi Martinsilta ei ole laajalti tunnettu.

(Viikon nimi 45/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)