Mäkkylä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Mäkkylä on osa-alue Leppävaaran kaupunginosassa. Alueennimi Mäkkylä tulee vanhasta kylännimestä, jonka juuret ulottuvat keskiajalle. Alkujaan kylän tai kulmakunnan nimi on saattanut olla muodossa Mäkilä. Nimen ovat varmaankin antaneet lähinaapurit, joiden näkökulmasta ”Mäkilän” asutus sijaitsi ison mäen rinteessä.

Mäkkylän kylän vanhat asuintontit ovat nykyisessä Puustellinmäessä Turuntien tuntumassa. Kylännimi on ollut alkujaan suomenkielinen, ja kun seudun asutus ruotsinkielistyi, nimi omaksuttiin myös ruotsinkieliseen käyttöön. Vuosisatojen aikana se on voinut muuttua jonkin verran ruotsinkielisten käytössä ja myös lainautuessaan takaisin ruotsinkielisiltä suomenkielisille. Näin alkuperäisestä muodosta Mäkilä (tai Mäkelä) on päädytty lopulta muotoon Mäkkylä.

Oletettavasti nimen "Mäkilä" antoivat ne muinaisen Haapalahden kylän asukkaat, jotka asuivat nykyisellä Perkkaalla. Heidän asumusryhmänsä jatkaja oli myöhempi Storhoplax-niminen kylä.

Lisää tietoa Espoon kylännimien synnystä on Kylä-Espoo-kirjassa Saulo Kepsun kirjoittamassa artikkelissa Espoon vanha asutusnimistö.

Osa-alueennimi Mäkkylä tarkoittaa nykyisin vanhan Mäkkylän kyläntontin lähelle, varsinkin sen itä- ja pohjoispuolelle, syntyneitä asuinalueita.

(Viikon nimi 21/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)