Linnatulli – Borgtullen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tie Turusta Helsinkiin on aina vienyt nykyisen Leppävaaran kautta. Storhoplaxin ja Mäkkylän kyliä halkoi Bembölestä tuleva maantie, joka oli vuosisatojen ajan Kuninkaantien valtaväylän läntinen yhteys Helsinkiin. Sen kulkua noudattelevat Leppävaarassa nykyiset Vanha maantie ja Turuntie, joka menetti valtatie 1:n arvon Tarvontielle eli Turunväylälle 1962.

Helsinkiin tullessa maantiellä oli kaupungin laidalla tulliportti, Esbo tull, joka sijaitsi 1600- ja 1700-luvulla nykyisen Runebergin ja 1800-luvulla Mannerheimin patsaan lähellä. 1900-luvun alussa tulliportti oli Töölöntullissa. Leppävaaran aukionnimi Linnatulli ja kadunnimi Linnatullinkatu viittaavat sekä kaupunkitulleihin että linnoitustöihin.

Vägen från Åbo till Helsingfors har alltid gått genom Alberga. Byarna Storhoplax och Mäkkylä genomkorsades av landsvägen från Bemböle som under århundraden var den västliga förbindelsen från huvudleden Kungsvägen till Helsingfors. Landsvägen fortlever i dag i form av Gamla landsvägen och Åbovägen, som förlorade rangen av huvudväg 1 till Tarvovägen eller Åboleden 1962.

Vid landsvägen till Helsingfors fanns i utkanten av staden en tullport, Esbo tull, på 1600- och 1700-talet vid den nuvarande Runebergsstatyn och på 1800-talet vid Mannerheims staty. I början av 1900-talet fanns tullporten vid Tölö tull. Torgnamnet Borgtullen och gatunamnet Borgtullsgatan anspelar både på stadstullarna och på befästningsverken.

(Viikon nimi 39/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)