Lillhemt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Henttaan kaupunginosassa on näihin päiviin asti ollut rakennettuja kortteleita lähinnä vain pientaloalueella, joka on vanhastaan tunnettu nimellä Lillhemt maatilannimen mukaan. Sekä suomen- että ruotsinkieliset ovat käyttäneet samaa alueennimeä Lillhemt. Sille on tosin muodostettu myös erillinen suomenkielinen vastine Vähä-Henttaa, mutta se on jäänyt vähälle käytölle, koska suomenkielisellekin Lillhemt on kätevämpi.

Espoon etelä- ja keskiosien kaupunginosajako on peräisin 1970-luvulta. Kaupunginosannimi Henttaa – Hemtans tulee vanhasta kylännimestä Hemtans, jonka maita kaupunginosa pääosin on.

Tähän asti Henttaa on tarkoittanut alueennimenä siis käytännössä samaa kuin Lillhemt. Henttaan kaupunginosaan kuuluu myös laaja, tähän asti rakentamaton pelto- ja metsäalue Lillhemtin pientaloalueen ja Kehä II:n välissä. Sille alueelle kaavoitetaan nyt uutta kaupunkirakentamista. Uusi alue on nimeltään Suurpelto – Storåkern. Kun Henttaalla on sen myötä kaksi osa-aluetta, on nimi Lillhemt tarpeen puhuttaessa nimen omaan vanhasta pientaloalueesta.

Asukasyhdistys, jonka nimenäkin on Lillhemtin omakotiyhdistys, on kesällä 2005 Suurpellon suunnitelmien yhteydessä esittänyt omana toiveenaan sen, että pientaloalueesta käytetään myös virallisesti juuri nimeä Lillhemt. Tätä ryhdytään noudattamaan mm. Espoon opaskartan alueennimistössä nyt valmistauduttaessa Suurpellon rakentamiseen. Myös Suurpellon tuleva alueviitoitus on suunniteltu niin, että Henttaa – Hemtans tarkoittaa koko kaupunginosaa ja Suurpelto – Storåkern ja Lillhemt sen osa-alueita.

Ääntämys

Sekä "Lilhemt" että "Lilhent" ovat käytössä olevia ja hyväksyttäviä ääntämyksiä. Nimien Hemtans (rinnakkaisnimenä Hentby), Storhemt ja Lillhemt taustalla lienee miehennimen Henrik variantti Hente. Vanhastaan on äännetty n:llä "Lilhent" ja "Stuurhent", mutta kirjoitusasujen vaikutuksesta m:llinen ääntämys on nykyisin yleinen.

(Viikon nimi 42/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)