Leppäsolmu – Alknuten, Leppäviita – Aldungen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Leppäsolmu – Alknuten

Kehä I:n ja Turunväylän risteyskohdassa Leppävaaran ja Laajalahden välissä on laaja eritasoliittymä, jolla on nimi Leppäsolmu – Alknuten. Nimi on annettu 1975. Se on ollut merkittynä Espoon opaskarttaan vuodesta 1986.

Pääväylien eritasoliittymät tarvitsevat omat nimensä käytettäväksi reittiohjeissa, kartoissa, tiesuunnitelmissa ja mm. pysäkinnimissä. Nimenosa solmu on kuvaava ja kätevä tähän tarpeeseen. Solmu-loppuisia nimiä on annettu 1970-luvulta alkaen.

Tavallisimmin solmunnimien alkuosa on saatu alueennimestä (Kivenlahdensolmu, Tapiolansolmu). Myös Leppäsolmun nimen alkuosa viittaa kaupunginosannimeen Leppävaara. Koska Leppävaarassa on Kehä I:llä useita liittymiä, niistä yhdellekään ei ole annettu nimeä "Leppävaaransolmu", vaan kullekin on annettu paremmin yksilöivä nimi: Säterin kohdalla Säterinsolmu, Ratsutorin ja Sellon kohdalla Ratsusolmu, Rantaradan pohjoispuolella Läkkitorin kohdalla Läkkisolmu. Solmuista laajin on lyhyesti Leppäsolmu.

Leppäsolmu – Alknuten on käytössä myös pysäkinnimenä Turunväylällä.

(Viikon nimi 19/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Leppäviita – Aldungen

Leppävaaran keskuksen länsiosassa on asuntokatu nimeltä Leppäviita – Aldungen. Nimeä käytetään myös korttelinnimenä. Nimen alkuosa tulee Leppävaaran kaupunginosan nimestä ja sopii myös alueen luontoon. Loppuosa -viita perustuu korttelin sisäosan vehmaaseen puronvarsikasvillisuuteen.

Kadunnimi Leppäviita – Aldungen vahvistettiin asemakaavassa 1999 ja otettiin käyttöön 2001. Nimistösuunnitelmaan Leppäviita-nimi sisältyi ensi kerran 1987, mutta tuolloin sitä kaavailtiin alustavasti hieman eri paikkaan kuin mihin nimi sittemmin tuli.

Asemakaavassa on myös katu nimeltä Leppäviidantie – Aldungsvägen, jota ei ole kuitenkaan vielä rakennettu valmiiksi. Se sijaitsee Leppäviidan kohdalla radanvarressa.

(Viikon nimi 24/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)