Lakisto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lakisto on tunnettu alun perin niityn ja sittemmin Luukin kartanon torpan nimenä. Vuoden 1780 asiakirjoissa on mainittu Lao Kisto Nitu ja Lakisto äng. Nimen alkuperästä ei ole varmuutta, mutta on mahdollista, että nimen loppuosa -kisto olisi hämäläisperäinen ’arkkua’ tai ’kirstua’ merkitsevä sana ja alkuosa ’matalaa, tasaista ja loivaa’ tarkoittava murresana lau(v)a tai ’avointa luonnonpaikkaa’ tarkoittava lakia. Alueesta on käytetty myös nimeä Skogby tai sen suomenkielisiä variantteja (S)kuupyy tai Metsäkylä, mutta nimitoimikunta päätti vahvistaa sekä suomeksi että ruotsiksi toimivan nimen Lakisto alueennimeksi 1970-luvun alussa. Kaupunginosan nimi Lakistosta tuli vuonna 1982.

Rinnekodin luonnonsuojelualuetta.

Harvaan asutun Lakiston osa-alueita ovat Rinnekoti ja Tuhkuri. Rinnekodin historia liittyy kiinteästi sinne talvisodan kynnyksellä Helsingistä siirrettyyn kehitysvammaisten hoitolaitokseen, joka toimii paikalla edelleen. Rinnekodin tienoon nimet ovat syntyneet laitoksen käytössä, muutoin Lakiston alueen nimistö on pitkälti vanhoihin nimiin perustuvaa.

Nimiartikkeleita Lakistosta

Juslankoski

Jussila

Kumputie – Kumpuvägen

Lullampi

Mustalampi

Tuhkuri – Tuckuri