Laihalampi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Laihalampi on pieni metsälampi Nuuksion Pitkäjärven kaakkoispuolella. Laihajärvi- tai Laihalampi-nimillä on yleensä ilmaistu vähäkalaisuutta tai pientä kokoa.

Nimi on välillä esiintynyt kartoissa muodossa Lajalampi. Varhaisimmat nimitiedot kertovat nimen olleen alkuaan Laihalampi. Ruotsinkielisten käytössä siitä on muodostunut mukaelma Lajalampi. Nimestä on ilmeisesti ensin hävinnyt ruotsille vieras vokaalienvälinen h-äänne, ja tavurakenteen muututtua on i vaihtunut j:ksi. Myös lyhyempää muotoa Lajalam on käytetty.

Myös suomenkieliset ovat käyttäneet vuorostaan ruotsinkielisiltä omaksumaansa Lajalampi-muotoa. Nykyisissä kartoissa ja virallisessa käytössä on kuitenkin muoto Laihalampi.

(Viikon nimi 9/2013. Riikka Tervonen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)