Kurttila – Kurtby

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nimen Kurttila taustalla on vanha kylännimi, joka on kirjoitettu esimerkiksi vuonna 1540 Kurtthebacka, 1544 Kurittbacka ja 1592 Kurtby. Kylä on ollut suomenkielinen ennen viimeistään 1500-luvulla tapahtunutta ruotsalaistumistaan, mistä kertoo nimen tausta: Kylä on saanut nimensä talonnimestä Kurittu, joka taas on ollut talon isännän lisänimi. Henkilönnimellä Kurittu on viitattu vasenkätisyyteen. Ainakin 1540-luvun asiakirjojen mukaan talon isäntänä on ollut Jöns Kurritte. Kurittu-nimiä tavataan etenkin Hämeessä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, mutta myös Kirkkonummelta löytyy kylännimi Kuritans. Espoon ensimmäinen Kurittu onkin todennäköisesti ollut alkuaan kirkkonummelainen.

Nykyinen suomenkielinen vastine Kurttila on mukailtu ruotsinkielisestä nimestä vuonna 1965, ja kaupunginosa Kurttilasta on tullut vuonna 1976.

1500-luvulla Kurtbyhyn on kuulunut kolme taloa: Malm, Smeds ja Kurtas eli Kurt. Nykyisiä Kurttilan osa-alueita ovat Kallvik, Lasilaakso, Mustalahti ja Åminne. Alueella on omaleimaisia ryhmänimiryppäitä, kuten Kauklahdessa vuosina 1923–1952 toimineeseen lasitehtaaseen liittyvät nimet Lasilaaksossa sekä vanhojen astioiden nimityksiä sisältävät nimet Kurtinmalmilla.

Nimiartikkeleita Kurttilasta

Donabacka

Fiskars

Hahlakuja – Grytkroken

Hans Westerlundin tie – Hans Westerlunds väg

Jupp

Juppinlaita – Juppliden

Kallionalustantie – Kallionalustavägen

Kallvik

Yksi Åminnen silloista.

Kaskimäki – Svedjebacken

Kekunpelto

Koikorvenpolku – Koikärrsstigen

Kurtbacka

Kurtinmäentaival – Kurtbackssträckan

Kurtinmäentie – Kurtbacksvägen

Kurtinmäki – Kurtbacken

Lamppukuja – Lampglasgränden

Lasilaakso – Glasdalen

Mulby

Mustalahti – Musslax

Pilkkumitie – Spilkumvägen

Pölan

Rannikontie – Rannikkovägen

Taltrikinmäki – Tallriksbacken

Uraalinrinne – Uraalibranten

Varsikengäntie – Kängvägen

Åbrinken

Åminne

Åminnenpuisto – Åminneparken

Åminnenranta – Åminnestranden

Åminnensilta – Åminnebron