Kulmatie

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Träskändan kartanon puiston etelä- ja lounaispuolella, nykyisessä Lippajärven kaupunginosan Jahtimäessä, oli 1970-luvun alussa käytössä asukkaitten itse antamia kadunnimiä: Kulmatie, Jokitie, Välitie, Mäkitie ja Puistotie. Nimet olivat nasevia ja kutakin asuntokatua kuvaavia. Kulmatien nimi tuli siitä, että kadun puolessavälissä oli suorakulmainen käänne. Nimellä ei ollut ruotsinkielistä vastinetta.

Samoja nimiä oli kuitenkin otettu käyttöön muuallakin. Esimerkiksi Kulmatie-nimisiä katuja oli Espoossa ainakin seitsemässä paikassa, muun muassa Karhusuolla, Kaitaalla ja Nöykkiössä. Samannimisyys aiheutti sekaannuksia. Siksi monille kaduille päätettiin antaa uusia nimiä 1970-luvun puolessavälissä.

Lippajärvellä Kulmatien eteläpäästä tuli Ajomiehentie – Drevkarlsvägen ja kulmapaikan länsipuolisesta osasta Jahtitorventie – Jakthornsvägen. Osille tarvittiin omat nimet, koska katu katkaistiin aiemman kulman eteläpuolelta. Katuja ympäröivälle alueelle annettiin samaan aihepiiriin liittyvä suurkorttelinnimi Jahtimäki – Jaktbacken. Ryhmänimien aiheet saatiin paikallisen historian merkkitapauksesta vuodelta 1863, Aleksanteri II:n metsästysretkestä Träskändan puistossa.

(Viikon nimi 11/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)