Kuitinmäenkenttä – Kvisbackaplanen, Kuitinmäenpuisto – Kvisbackaparken, Kuitinmäenraitti – Kvisbackastråket

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kuitinmäenkenttä – Kvisbackaplanen

Kuitinmäen koulun vieressä oleva pallokenttä on nimeltään Kuitinmäenkenttä – Kvisbackaplanen. Nimi suunniteltiin 1975 ja vahvistettiin asemakaavassa 1980-luvun vaihteessa. Kenttä rakennettiin 1980-luvun puoleenväliin mennessä, ja nimi on ollut siitä lähtien käytössä. Kentännimi perustuu alueennimeen Kuitinmäki – Kvisbacka.

(Viikon nimi 3/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Kuitinmäenpuisto – Kvisbackaparken

Keskellä Kuitinmäkeä Kuitinmäenraitin kahta puolta sijaitsee puisto, joka on saanut asuinalueen nimen mukaan nimekseen Kuitinmäenpuisto – Kvisbackaparken. Nimen suunnitteli Espoon nimistötoimikunta alueelle laaditun asemakaavan nimistöehdotukseen 1975. Asemakaava vahvistui 1980, ja nimi on ollut käytössä siitä lähtien.

Puisto reunustaa Kuitinmäenkenttää. Puisto ja kenttä, kuten muukin Kuitinmäen eteläosa, ovat vanhan Kvisbackan kylän mailla.

(Viikon nimi 4/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Kuitinmäenraitti – Kvisbackastråket

Kuitinmäen halki kaakosta Kuitinmäentieltä (Prisman luota) luoteeseen Kuunkadulle (Kuitinmäen ostoskeskukselle) johtava tärkeä jalankulkuraitti on nimeltään Kuitinmäenraitti – Kvisbackastråket. Kuitinmäenraitin puolessavälissä ovat Kuitinmäenpuisto ja Kuitinmäenkenttä. Sillä kohdalla on myös Kuitinmäen koulu.

Nimi Kuitinmäenraitti suunniteltiin 1973 ja vahvistettiin asemakaavassa 1976. Raitti rakennettiin ja nimi otettiin käyttöön 70-luvun lopussa. Eteläisimmällä osuudella nimi tuli käyttöön vasta 1980-luvulla.

Ennen Kuitinmäen asuinalueen rakentamista alueella oli metsää, jonkin verran peltoja ja joissakin osissa omakotiasutusta. Kuitinmäenraitin eteläpää noudattelee aiemman lyhyen asuntokadun linjaa. Kadulla oli nimenä Kivirinteentie – Stenbrinksvägen, mutta se nimi jäi pois käytöstä 1980-luvun alussa samalla kun katu muutettiin kävelytien osuudeksi.

(Viikon nimi 5/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)