Kongsberginpuisto – Kongsbergsparken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoonlahden keskuksessa Ulappatien koillispuolella sijaitsevalla puistolla on nimi Kongsberginpuisto – Kongsbergsparken. Nimi on vahvistettu asemakaavassa 1991. Nimenaiheena on Espoon norjalainen ystävyyskaupunki Kongsberg.

Espoonlahdessa Kongsberginpuiston eteläpäässä Lokirinteellä toimii Kongsbergs daghem -niminen päiväkoti. Kaavakarttaan on merkitty myös suunniteltu Kivenlahdentien ylittävä silta nimeltä Kongsberginsilta – Kongsbergsbron, mutta sitä ei ole toistaiseksi rakennettu.

Ystävyyskaupunkisuhteet ovat vaikuttaneet Espoon kaavoitukseen siten, että kaupunginvaltuuston 1.1.1972 tekemän päätöksen mukaisesti Espoon kaupunki- ja aluekeskuksiin on nimetty eri ystävyyskaupunkien mukaan puistoja tai aukioita. Nimiä on annettu asemakaavoituksen edetessä niin, että nykyisin jokaisen seitsemän suuralueen keskuksessa on nimikkonsa: Hatsinanaukio – Gattjinaplatsen (Leppävaara), Køgenpuisto – Køgeparken (Tapiola), Esztergominpuisto – Esztergomsparken (Matinkylä), Kongsberginpuisto – Kongsbergsparken (Espoonlahti), Nõmmenpuisto – Nõmmeparken (Kauklahti), Kristianstadinpuisto – Kristianstadsparken (Espoon keskus) ja Sauđárkrókurinpuisto – Sauđárkrokurparken (Kalajärvi).

(Viikon nimi 1/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)