Koivu-Mankkaa – Björkmankans, Koivu-Mankkaan raitti – Björkmankansstråket, Koivu-Mankkaan tie – Björkmankansvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koivu-Mankkaa – Björkmankans

Koivu-Mankkaa on asuinalue Pohjois-Tapiolan länsiosassa. Nimi on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1970. Se perustuu vanhaan asutusnimeen Björkmankans. Suomenkielinen nimi on muodostettu kääntämällä alkuosa (björk = 'koivu'). Björkmankans on ollut tietojen mukaan torppa nykyisellä Orionin alueella Koivu-Mankkaan asuinalueen vieressä, Koivu-Mankkaan tien toisella puolen.

Koivu-Mankkaa ei kuulu nykyiseen Mankkaan kaupunginosaan, mutta sijaitsee vanhan Mankansin (eli Mankkaan) kylän mailla.

Suomenkielinen alueennimi esiintyy mm. eräissä 1970- ja 80-lukujen kartoissa muodossa "Koivumankkaa". Kirjoitussääntöjen mukainen asu on kuitenkin Koivu-Mankkaa, koska erisnimi Mankkaa kirjoitetaan isolla alkukirjaimella myös sen ollessa nimen loppuosana. Oikea ruotsinkielisen nimen kirjoitusasu on puolestaan Björkmankans, koska ruotsin kielessä kirjoitussääntö on tällaisessa tapauksessa toisenlainen kuin suomen kielessä.

Koivu-Mankkaan asuinalueen lounaispuolinen pääkatu on Koivu-Mankkaan tie – Björkmankansvägen. Nykyisellä Kalevalantien länsipäällä oli 1980-luvulle asti nimenä Koivu-Mankkaan raitti – Björkmankansstråket. Asutusnimeen Björkmankans perustui myös muun muassa vanha pellonnimi Björkmankansåkern.

Koivu-Mankkaan kaavanimistössä on käytetty koivuun liittyvää aihepiiriä: Koivunkanto, Koivunlehväkuja, Mahlarinne, Urpu, samoin Koivu-Mankkaan lähistöllä (Visamäki, Tuohimäki).

(Viikon nimi 46/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Koivu-Mankkaan raitti – Björkmankansstråket

Kehä I:ltä lähtevä Kalevalantie ulottuu lännessä Tapiolan urheilupuistoon asti. Kalevalantien itäpää rakennettiin n. 1980, ja Kalevalantiehen liitettiin 1980-luvun puolessavälissä aiempi Pohjantien luoteisosa ja sen länsipuolinen katuosuus.

Nykyisellä Kalevalantien läntisimmällä osuudella oli 1970-luvulta 1980-luvun puoleenväliin oma nimensä. Nimestä oli tuolloin käytössä (Espoon opaskartassa 1973–1984) kirjoitusasu Koivumankkaanraitti; oikeampi suomenkielisen nimen kirjoitustapa olisi kuitenkin ollut Koivu-Mankkaan raitti.

Nimi perustui samalla paikalla olleesta vanhasta kylätien osuudesta aikoinaan käytettyyn ruotsinkieliseen nimeen Björkmankanstådet (myös lyheymmin Björkmanktådet). Kadunnimikin oli ruotsiksi 1970-luvun alussa muodossa Björkmankanstået, mutta sittemmin Björkmankansstråket.

Koivu-Mankkaan asuinalue (ns. suurkortteli) on katuosuuden varressa. Kadunnimi Koivu-Mankkaan tie on ollut käytössä 1970-luvun alusta lähtien.

(Viikon nimi 48/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Koivu-Mankkaan tie – Björkmankansvägen

Koivu-Mankkaan tie johtaa Merituulentieltä Mankkaan suuntaan. Kadun itäpuolella on Tapiolan urheilupuisto ja länsipuolella Tontunmäki. Nimi tulee vanhasta torpannimestä Björkmankans. Torppa sijaitsi kadun pohjoispään lähellä nykyisellä Orionin alueella.

Vanhoja paikannimiä niillä main ovat olleet myös pellonnimi Björkmankansåkern, haannimi Björkmankanshagen ja peltotiennimi Björkmankanstådet.

Kadunnimi Koivu-Mankkaan tie liittyy myös asuinalueennimeen Koivu-Mankkaa – Björkmankans, joka tarkoittaa kadun pohjoispään koillispuolisia pientalokortteleita.

Nykyisen Koivu-Mankkaan tien varret kuuluivat vanhastaan Mankansin kylään. Sen sijaan nykyinen Mankkaan kaupunginosa alkaa virallisesti vasta Koivu-Mankkaan tien ja Koivu-Mankkaan pohjoispuolelta.

Nimeä on käytetty 1970- ja 80-luvulla muodossa "Koivumankkaantie", mutta suomenkielisen nimen oikea kirjoitusasu on Koivu-Mankkaan tie. Vuosien 1970 ja 1972 Espoon opaskartoissa kadulla oli nimenä Ylämankkaantie – Björkmankansvägen. Espoon nimitoimikunta ehdotti nimeä Koivumankkaantie – Björkmankansvägen toukokuussa 1970.

(Viikon nimi 47/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)