Kockby

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kockby on yksi Espoon noin kuudestakymmenestä keskiajalla perustetusta kylästä. Se sijaitsee nykyisin kaupunginosannimin selitettynä Mankkaan ja Olarin rajoilla. Kockbyn kylän maihin kuuluvat muun muassa Olarinniitty, Suurpellon eteläosa ja Lystimäen, Olarinluoman ja Tontunmäen pohjoisosat. Kylä on edelleen olemassa virallisena maarekisterikylänä. Kockbyn maarekisterikylälle on annettu 1965 suomenkielinen nimivastine Kokinkylä.

Kylän vanha tonttimaa on aivan nykyisen Kehä II:n, Mankkaanlaaksontien ja Ylismäentien eritasoliittymän eli Kokinkylänsolmun kupeessa.

Kockbyn asutus syntyi vuoden 1400 aikoihin. Kylän ensimmäisen talon nimi lienee ollut Kock. Siinä tapauksessa kylännimi perustuu tämän alkutalon nimeen. Varmaa tietoa talonnimestä ei kuitenkaan ole. Kylässä oli 1500-luvun tietojen mukaan jo viisi taloa, mutta niistä minkään nimeä ei ole säilynyt asiakirjoissa eikä perimätiedossa.

Jos Kockbyssä on ollut talo nimeltä Kock, sen taustalla on ilmeisesti ollut isännän lisänimi Kock. Isäntä tai hänen esi-isänsä oli ehkä ollut kokkina esimerkiksi jossain linnassa ennen kuin suku muutti tänne.

Myöhempiä Kockbyn talonnimiä ovat olleet Staffans (1600-luvulla) ja Storas ja Lillars eli Lillas (1600-luvun lopulta alkaen) sekä Oppibacka ja Nygård.

Nykyisin Kockbyn kylän taloista on jäljellä Oppibacka eli Nygård. Storas ja Lillars ovat hävinneet.

Kylännimi on näkyvimmin esillä kadunnimessä Kokinkyläntie – Kockbyvägen.

Tiedot Kockbyn asutusnimistöstä perustuvat Saulo Kepsun artikkeliin Espoon vanhat asutusnimet kirjassa Kylä-Espoo.

(Viikon nimi 4/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)