Kirkkosillanpuisto – Kyrkbroparken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Puistonnimi Kirkkosillanpuisto – Kyrkbroparken on suunniteltu 1981 ja vahvistettu asemakaavassa 1984. Nimi tarkoittaa Espoonjoen kaakkoisrannalla olevaa laajaa puistoaluetta, joka ulottuu Lagstadin kotiseututalolta Kirkkokadulle. Nimi perustuu siihen, että puistosta on siltayhteys vastarannalla olevalle kirkolle.

Espoon tuomiokirkon kaakkoispuolella, Kirkkosillanpuiston keskiosan kohdalla on Espoonjoen ylittävä kävelysilta. Sille on annettu asemakaavassa nimi Vanha kirkkosilta – Gamla kyrkobron. Sillä kohdin on ollut kapea silta karttojen mukaan ainakin jo 1950-luvulla, mutta ikivanha sillanpaikka tämä ei ole, vaan vanhimmat sillat ovat olleet vähän lännempänä.

Lagstadin kotiseututalon itäpuolella sijaitsevan veteraanimuistomerkin luona oleva Kirkkosillanpuiston osa on saanut nimen Veteraanipuisto – Veteranparken.

(Viikon nimi 35/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)