Kiltakallio – Gillesberget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Alueennimi Kiltakallio – Gillesberget tarkoittaa Espoon keskuksessa Espoontorin eteläpuolella olevaa osa-aluetta, jossa on kerrostaloja ja pientaloja. Alueella on korkea kallioinen mäki, mutta kumpikaan nimi, Kiltakallio tai Gillesberget, ei perustu mihinkään vanhaan kallionnimeen. Nimi Kiltakallio – Gillesberget on harkinnainen, jonka muodosti Espoon nimistötoimikunta 1974.

Nimistötoimikunta keskusteli 13.2.1974 asemakaavahankkeesta, josta oli käytetty nimitystä "Sairaalamäen kaava-alue". Työnimi "Sairaalanmäki" oli ilmeisesti saatu vanhan Espoon kunnansairaalan kohdalla olleen maantienmäen nimestä Sjukhusbacken. Kaava-alue käsitti sairaalan ja sen kaakkoispuolisen kalliomaaston, jossa oli omakotiasutusta ja joitakin teitä, mutta ei ennestään tiennimiä.

Kalliolla oli useitakin vanhoja nimiä. Kalliota on 1900-luvulla kutsuttu ainakin nimillä Karlasberget ja Augustaberget. Kallionnimet Kråkberget ja Löseåkersberget tarkoittavat samaa kalliota tai jotakin muuta lähistön kalliota. 1700-luvun asiakirjoista tunnetaan lisäksi näillä main sijainneiden rajapaikkojen nimet Lambergsrå ja Västerbackarå. Minkään näistä vanhoista nimistä ei katsottu olevan käypä kokonaisen asuinalueen nimistön lähtökohdaksi, vaan toimikunta päätti ehdottaa kaava-alueelle nimeä Kiltakallio – Gillesberget.

Vuonna 1975 laadittiin Kiltakallion kaava-alueen nimistösuunnitelman varhaisin versio. Kaavaa ja nimistöä kehiteltiin edelleen lopulliseen muotoonsa 1980-luvulla. Vuoden 1975 tekstissä perustellaan, että valittu alueennimi "on harkinnanvarainen, koska vanhoja, käypiä paikannimiä ei alueelle ole voitu selvästi osoittaa". "Nimi Kiltakallio on syntynyt Espoon keskuksen tulevia nimiaiheita suunniteltaessa." Nimenaihe kilta valittiin, koska se sopi lähialueiden nimistössä käytettyjen aihepiirien yhdyssiteeksi. Näitä aihepiirejä ovat Espoon keskuksen ja Muuralan hallinnolliset ja kirkolliset ammatinnimitykset (mm. Kamreerintie, Nimismiehenpelto, Lukkarinmäki).

Kiltakallion nimistön aiheet saatiin kiltatoiminnasta, "ammattikunta- tai yleensä toverihengessä". Aihepiirin käsitteistä poimittiin "toiminnan tunnusmerkkejä ja yleisiä symboleja" mm. nimiin Liittokuja – Förbundsgränden, Sinettikuja – Sigillgränden, Veljespuisto – Brödraparken ja Valapolku – Edstigen.

Kiltakallio – Gillesberget annettiin asemakaavassa myös alueen keskellä kulkevan asuntokadun ja korkean kallion laella ja jyrkässä luoteisrinteessä sijaitsevan puiston nimeksi.

(Viikon nimi 9/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)