Kiertolinnunkallio – Strykfågelsberget, Kiertolinnuntie – Strykfågelsvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kiertolinnunkallio – Strykfågelsberget

Lintuvaaran Muuttolinnunmäessä Kiertolinnuntien varressa on viheralue, joka rajautuu asemakaavassa olemassa olevien ja kaavailtujen korttelien väliin. Puistolle annettiin kaavassa nimi Kiertolinnunkallio – Strykfågelsberget. Nimi on samanaiheinen kuin kadulla on ollut jo vuodesta 1957. Nimen loppuosaksi valittiin kallio, koska maasto on varsin kallioista.

Nimi suunniteltiin 2016 ja vahvistettiin asemakaavassa 2017. Nimi otettiin myös käyttöön 2017.

Lähistöllä on myös muun muassa paikkalintu-, muuttolintu-, talvilintu- ja kesälintuaiheisia kaavanimiä. Koko Lintuvaarassa on laajalti muutakin lintuaihepiirin nimistöä.

(Viikon nimi 14/2017. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)

Kiertolinnuntie – Strykfågelsvägen

Kiertolinnuntie – Strykfågelsvägen on katu Lintuvaaran pohjoisosassa Muuttolinnunmäessä. Lähikaduilla on samantyyppisiä nimiä: Paikkalinnuntie, Muuttolinnunreitti. Lintuaihepiirin nimistöä on laajalla alueella Lintuvaarassa ja myös Pohjois-Leppävaarassa. Aihepiiri perustuu siihen, että näitä seutuja kutsuttiin 1900-luvun alussa ja vielä 1950-luvulla nimellä Harakka, jonka taustalla on vanha torpannimi Harakka.

Sanaa kiertolintu on käytetty sellaisista linnuista, jotka liikuvat vuoden mittaan alueelta toiselle, mutta pysyttelevät kuitenkin samalla ilmastoalueella. Ne liikkuvat siis enemmän kuin paikkalinnut, mutta vähemmän kuin muuttolinnut. Lintutieteessä käytetään nykyisin termiä vaelluslintu, mutta nimenosaksi kiertolintu sopii edelleen.

Espoon tiennimilautakunta ehdotti nimeä Kiertolinnuntie ensi kertaa suunnitelmassaan 1957. Nimi otettiin käyttöön jonkin verran myöhemmin. Kiertolinnuntie – Strykfågelsvägen on myös alueen asemakaavassa, joka vahvistettiin tammikuussa 2017. Kaavassa on myös puistonnimi Kiertolinnunkallio – Strykfågelsberget, joka tarkoittaa Kiertolinnuntien länsipuolista kallioista viheraluetta.

Kun kaavanmukainen katuverkko toteutetaan, aiempi Kiertolinnuntien eteläisin pää tulee pitkähkön Talvilinnuntien osaksi. Muulla osuudella nimi Kiertolinnuntie säilyy.

(Viikon nimi 13/2017. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)