Ketunkorpi – Rävkärr, Ketunpojankuja – Rävungegränden

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ketunkorpi – Rävkärr

Lahnuksen pohjoisosassa, melko lähellä Nurmijärven rajaa Pohjois-Espoossa, on asuinalue nimeltä Ketunkorpi – Rävkärr. Nimi tulee vanhasta viljelysnimestä Ketunkorpi. Viljelysnimi on ollut käytössä jo satoja vuosia, sillä se merkitty muun muassa isonjaon karttaan 1700-luvulla. Ketunkorpi-niminen viljelys sijaitsee Lahnuksentieltä luoteeseen erkanevan Lepsämänjoentien alkupään tuntumassa nykyisen Ketunpojankujan luoteispuolella. 1974 Espoon nimistötoimikunta laati ja kaupunginhallitus vahvisti useita alueennimiä koskevan suunnitelman, johon sisältyi myös nimi Ketunkorpi – Rävkärr. Ruotsinkielinen alueennimi muodostettiin suomenkielisestä nimestä kääntämällä.

– Tarkempia tietoja Lahnuksen seudun viljelys- ja asutusnimistä Jaana Porkan tutkielmassa Pohjois-Espoon kulttuurinimiä (2006).

(Viikon nimi 50/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Ketunpojankuja – Rävungegränden

Lahnuksen pohjoisosassa Ketunkorven asuinalueella erkanee Lahnuksentiestä länteen Ketunpojankuja – Rävungegränden. Nimi on otettu käyttöön vuonna 2001, ja se liittyy pienehkön lähialueen turkiseläinten teemaan.

Ensimmäiset tiet aihepiirin mukaan on nimetty 1970-luvulla: Ketuntie – Rävvägen, Ketunkuja – Rävgränden, Mäyränkuja – Grävlingsgränden. Nimet Lumikonkuja – Vesslegränden ja Ilveksenkuja – Lodjursgränden ovat myöhempiä tulokkaita. Eläinteema on alueelle saatu asuinalueen nimestä Ketunkorpi – Rävkärr.

(Viikon nimi 2/2012. Minna Salonen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)